Wielkopolskie Centrum Recyklingu, jako jedna z najnowocześniejszych instalacji w Polsce, uzyskało status recyklera szkła. – Szkło, które trafia teraz do naszego zakładu, utraciło status odpadu i stało się gotowym produktem, trafiającym bezpośrednio do huty. Tam zostanie przetworzony
w nowe przedmioty – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes WCR.

Jarocińska instalacja postanowiła wdrożyć kolejny etap nadania odpadom drugiego życia poprzez uzyskanie utarty statusu odpadów na szkle. Zmiana statusu z odpadu na produkt nastąpiła po audycie przeprowadzonym w czerwcu tego roku przez jednostkę certyfikującą – Polski Rejestr Statków. Proces certyfikacji poprzedzony był szeregiem działań, w tym wzmożonymi kontrolami dostarczanego strumienia odpadów. Oceniany był system zarządzania z wymaganiami Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej. Audyt zakończył się dużym sukcesem i potwierdził zgodność systemu zarządzania z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu, WCR uzyskało status recyklera stłuczki szklanej, co oznacza, że jest zakładem profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem szkła w gotowy produkt.