Tereny zielone są siedliskiem dla wielu gatunków owadów, ptaków, ssaków oraz innych organizmów żywych. Pełnią ważną rolę w ekosystemie, wspierając różnorodność biologiczną miejsc, w których żyjemy, a także pracujemy. Prawidłowe funkcjonowanie środowiska przyrodniczego polega na wzajemnym oddziaływaniu różnych sfer ekologii, dlatego zieleń pełni istotną rolę w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.

W związku z pełnieniem odpowiedzialnej funkcji w ochronie środowiska, zakład stawia na rozwój terenów zielonych w jego obrębie. Zarządowi spółki zależy na tym, by miejsce, które kojarzy się w większości z odpadami, miało swój udział w budowaniu i stwarzaniu kolejnych ekosystemów przyjaznych otaczającej nas faunie i florze.

Zieleń porastająca tereny naszego zakładu możemy podzielić na dwa rodzaje – izolacyjną oraz ozdobną. Tę izolacyjną tworzą różnego rodzaju drzewa i krzewy otaczające Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Tworzą one naturalne ekrany, które są barierami dla hałasu, emisji spalin czy też ochroną przed wiatrem. Wśród gatunków, które wchodzą w skład pasów zieleni, można wymienić m.in. brzozę brodawkowatą, sosnę czarną, lipę drobnolistną, platany i dziką różę.

Oprócz zieleni izolacyjnej Wielkopolskie Centrum Recyklingu postanowiło również zainwestować w bioróżnorodność terenów ozdobnych zlokalizowanych w wizytowych miejscach zakładu np. przy budynku biurowym, przy budynku wagowym oraz przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Jarocina i Mariusza Małynicza. W nasadzeniach ozdobnych są takie rośliny jak: lawenda wąskolistna, różne odmiany berebrysów, azalii, różaneczników, hortensji bukietowych, traw ozdobnych, róż, dereni, trzmielin, liliowców, roślin okrywowych oraz krzewów iglastych. Chcąc jeszcze bardziej urozmaicić różnorodność biologiczną, w „lasku” zamontowane zostały trzy domki dla owadów, aby wspomóc rozwój ich naturalnych siedlisk. Zawieszono też kilkanaście budek lęgowych dla ptaków, które pojawiają się w okolicach m.in. dla wróbli i sikorek.

– Nie boimy się wprowadzać innowacyjnych rozwiązań, dlatego w 2021 roku spółka postanowiła zainwestować w stworzenie ogrodów wertykalnych, które poprawiają walory estetyczne zabudowań architektonicznych w Wielkopolskim Centrum Recyklingu – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes WCR. – Ilość posadzonych roślin wpływa na jakość powietrza, dzięki temu, że pochłaniając dwutlenek węgla, produkują tlen. Zastosowane rośliny, w tym rośliny kwitnące, powodują powstanie nowych miejsc żerowania oraz siedlisk dla owadów, ptaków, a także niewielkich ssaków, co wpływa na zwiększenie się bioróżnorodności. Nasadzenia wykonane na przystanku autobusowym ochronią przed zbyt wysokim stopniem nagrzewania się miejsca gromadzenia się pracowników, poprzez stworzenie „żywej” warstwy izolacji termicznej.