Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy to bardzo ważny element działalności Zakładu Gospodarki Odpadami – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Spółka zakupuje najnowszej generacji urządzenia, inwestuje w nowoczesne technologie, które pozwalają ten cel skutecznie realizować. Wsparciem są pozyskane środki zewnętrzne. Tym razem ponad 46 tys. zł – z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

To kolejna dotacja pozyskana na poprawę bezpieczeństwa pracowników zakładu. Wcześniej, dzięki wsparciu ZUS-u zakupione zostały 3 detektory gazu z akcesoriami, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lub zatrucia gazem. Inwestycja wpływa na poprawę bezpieczeństwa w tych strefach zakładu, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. Detektory zainstalowane zostały także w miejscach, gdzie mogą pojawić się niebezpieczne gazy, grożące zatruciem. Nowoczesne urządzenia sprawiają, że pracownicy mogą szybko reagować w przypadku ewentualnego zagrożenia, a poprzez to  zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru czy zatrucia gazem.
Dzięki wsparciu ZUS-u zakupiony też został wózek podnośnikowy STILL EXP20 prowadzony ręcznie. – Inwestujemy w nowoczesne urządzenia, aby poprawiać warunki BHP i minimalizować ryzyko zagrożeń – podkreśla prezes ZGO-WCR Witosław Gibasiewicz. – To bardzo ważny element działalności naszej spółki, która zatrudnia ponad 250 pracowników – dodaje.