Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w postaci zbelowanej i luzem oraz o kodzie 19 12 04 w postaci zbelowanej i luzem

Numer ogłoszenia: 2019/S 224-549751

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 7 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 8 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 5 18.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 6 18.02.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1 17.02.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 2 17.02.2020
Informacja z otwarcia ofert 23.12.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 11.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom III szczegółowy opis zamówienia 06.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom II wzór umowy 06.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom I 06.12.2019
Pytania oraz wyjaśnienia 06.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 06.12.2019
Informacja o zmianach 06.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM I 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM II - Wzór umowy 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 1 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 2 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 3 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 4 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 5 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 6 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 7 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 8 20.11.2019