Wychodząc naprzeciw klientom, od 1 marca – naturalny środek wspomagający uprawę roślin  „Terrawit” –  można kupić w 40 l   workach.

Dotychczas, środek wspomagający uprawę roślin  wytwarzany przez ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, można było nabyć wyłącznie luzem. Nie zawsze było to praktyczne dla osób, które chciały zakupić ten organiczny środek poprawiający właściwości gleby, stosowany w uprawach: polowych, warzyw, roślin ozdobnych oraz trawników. Wsłuchując się w prośby swoich klientów, ZGO WCRW, od 1 marca „Terrawit” wprowadziło sprzedaż paczkowanego produktu. Teraz można go nabyć w workach o poj. 40 l (20 kg). Środek dostępny jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Witaszyczkach.

„Terrawit” uzyskał pozytywne opinie merytorycznych instytutów, nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi oraz zwierząt i – co ważne –  nie stwarza też zagrożenia dla środowiska.

Jak powstaje Terrawit? Nawóz powstaje w wyniku kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji. W czasie produkcji nawozu dochodzi do pełnej higienizacji wsadu (wzrost temperatury do 70 st. Celsjusza),  co skutkuje usunięciem wszystkich jaj pasożytów oraz chorobotwórczych bakterii. Po sześciu tygodniach kompostowania w tunelu, wsad wywożony jest na plac kompostowy i formowana jest pryzma. W celu napowietrzenia pryzmy, raz w tygodniu całość przerzucana jest przy pomocy samojezdnej przerzucarki. Etap ten trwa od ośmiu do dwunastu tygodni. Ostatnią częścią powstawania nawozu jest frakcjonowanie gotowego materiału. Na mobilnym sicie o oczkach 20 mm uzyskuje się frakcję < 20 mm – środek wspomagający uprawę roślin Terrawit oraz frakcję > 20 mm, która jest ponownie rozdrabniana i zawracana do procesu kompostowania.