Dziś odsłonięta została tablica upamiętniająca Mariusza Małynicza – pierwszego prezesa ZGO sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, zasłużonego nie tylko dla ZGO, ale także dla mieszkańców Gminy Jarocin i pozostałych gmin Porozumienia Międzygminnego. Uroczystego odsłonięcia dokonali burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki oraz obecny prezes ZGO – Witosław Gibasiewicz.

Mariusz Małynicz był prezesem ZGO od 2003 do 2017 roku. W czasie, kiedy kierował zakładem, doprowadził do tego, że ZGO stało się jedną z najnowocześniejszych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Rozwój zakładu stał się możliwy dzięki decyzji, którą w 2003 roku podjęły władze samorządowe gminy Jarocin. To wtedy burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki doprowadził do powołania spółki, w której z czasem udziały objęły także inne wielkopolskie samorządy. Rozpoczął się dynamiczny rozwój zakładu pod szyldem ZGO sp. z o.o. Współpraca gmin pozwoliła na rozbudowę przedsiębiorstwa i nadanie mu statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Mariusz Małynicz kierował spółką od początku i doprowadził do najważniejszych etapów jej rozwoju. Był głównym autorem projektu rozbudowy zakładu. Spółka pozyskała 84 mln zł ze środków unijnych, które zasiliły rozbudowę przedsiębiorstwa o łącznej wartości 150 mln zł. Odważne i konsekwentne działania doprowadziły do tego, że zakład dziś jest największą instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Przez wiele lat Mariusz Małynicz był także radnym Rady Powiatu Jarocińskiego. Mariusz Małynicz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 43 lata.

Przypomnijmy, że pod koniec września tego roku jednogłośną decyzją Rady Miejskiej w Jarocinie, droga biegnąca od ul. Bohaterów Jarocina w kierunku Zakładu Gospodarki Odpadami i dalej do ul. Leszczyce nazwana została imieniem Mariusza Małynicza.
Teraz, o zasługach pierwszego prezesa zakładu przypominała będzie także tablica znajdująca się w budynku siedziby ZGO-WCR.

Zapraszam to obejrzenia relacji video tutaj