Po zakończonej rozbudowie placu do przerobu materiałów budowlanych oraz placu do kompostowania odpadów biodegradowalnych przyszedł czas na kolejny etap unowocześniania ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Tym razem rozpoczęto prace związane z zaprojektowaniem i budową dodatkowego zespołu kogeneracyjnego wraz z instalacją doczyszczania i osuszania biogazu. Całość tej inwestycji wyniesie ponad 5 mln złotych.

Prace związane z budową placów – do przerobu odpadów poremontowych oraz kompostowania bioodpadów, to część dużo większej inwestycji, której łączny koszt opiewa na kwotę ponad 100 mln zł. W jej ramach zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach przedsięwzięcia rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.

Warto przypomnieć, że środki, w wysokości ponad 100 mln zł, na rozbudowę zakładu pochodzą z dotacji pozyskanej przez ZGO-WCR z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie blisko 50 mln zł oraz pożyczki w kwocie 22 mln ze środków unijnych. Pozostałe środki zabezpiecza spółka.