Rozbudowa wraz z modernizacją sortowni odpadów – ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Ogłoszenie nr 593695-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.

ZGO/ZP/26/2020

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 26.10.2020
Ogłoszenie o zamówieniu 16.10.2020
Zmiana zapisów SIWZ 16.10.2020
Zmiana zapisów SIWZ Tom II - Wzór umowy 16.10.2020
Odpowiedzi na pytania 16.10.2020
Ogłoszenie o zamówieniu 06.10.2020
SIWZ Tom I - IDW 06.10.2020
SIWZ Tom II - Wzór umowy 06.10.2020
SIWZ Tom III - Program Funkcjonalno Użytkowy 06.10.2020
Formularz ofertowy 06.10.2020
Formularz ofertowy - Załącznik 1 06.10.2020
Załącznik nr 1 do PFU - Schemat blokowy 06.10.2020
Załącznik nr 2 do PFU - Ryc. 3 06.10.2020
Załącznik nr 3 do PFU - Morfologia odpadów 2010 r. 06.10.2020
Załącznik nr 4 do PFU - Morfologia odpadów 2013 r. 06.10.2020
Załącznik nr 5 do PFU - Morfologia odpadów 01.2018 r. 06.10.2020
Załącznik nr 6 do PFU - Morfologia odpadów 02.2018 r. 06.10.2020
Załącznik nr 7 do PFU - Morfologia odpadów 03.2018 r. 06.10.2020
Załącznik nr 8 do PFU - Morfologia odpadów 04.2018 r. 06.10.2020
Załącznik nr 9 do PFU - Morfologia odpadów 05.2018 r. 06.10.2020
Załącznik nr 10 do PFU - Morfologia odpadów 06.2018 r. 06.10.2020
Załącznik nr 11 do PFU - Morfologia odpadów 07.2018 r. 06.10.2020
Załącznik nr 12 do PFU - Morfologia odpadów 08.2018 r. 06.10.2020
Załącznik nr 13 do PFU - WZ 05 r. 06.10.2020
Załącznik nr 14 do PFU - WZ 06 06.10.2020
Załącznik nr 15 do PFU - WZ 07 06.10.2020
Załącznik nr 16 do PFU - Hala sortowni - Rzut linii tech. 06.10.2020
Załącznik nr 17 do PFU - Hala sortowni - Przek. poprz. cz.I 06.10.2020
Załącznik nr 18 do PFU - Hala sortowni - Przek. poprz. cz.II 06.10.2020
Załącznik nr 19 do PFU - Hala sortowni - Przek. poprz. cz.III 06.10.2020