Jarocin: „Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej  w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie”

Numer ogłoszenia: 633367-N-2017 z dnia 2017-12-15 r.;

 

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.01.2018
Informacja z otwarcia ofert 22.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu 15.12.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15.12.2017
Wzór umowy 15.12.2017