Jarocin: Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie.

Ogłoszenie nr 582409-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.