Dzisiejszym podpisaniem umowy na wykonanie I etapu inwestycji rozpoczęła się realizacja ogromnego projektu rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. W I etapie inwestycji jarocińska spółka zainwestuje 20 mln zł w budowę hali i placów przerobu odpadów biodegradowalnych oraz budowlanych

Podpisanie umowy rozpoczyna realizację kolejnego, ogromnego projektu

Podpisana dziś umowa obejmuje I etap rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów na terenie ZGO-WCR. W ramach tej części przedsięwzięcia rozbudowane zostaną place do kompostowania odpadów biodegradowalnych wraz z halą doczyszczania kompostu. Plac dojrzewania będzie służył do drugiego etapu procesu stabilizacji tlenowej.  By ujednolicić wytworzony kompost, czyli polepszacz glebowy, materiał zostanie odpowiednio przesiany. Gotowy produkt będzie czasowo składowany na placu magazynowania, skąd zostanie przekazany podmiotom zewnętrznym. Place będą uszczelnione, o nawierzchni betonowej, której grubość dostosowana zostanie do przejazdu ciężkich pojazdów.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie także podczyszczalnia ścieków. Część wstępnie oczyszczonych ścieków, będzie można ponownie wykorzystać w procesie produkcyjnym, co ma znaczący wpływ na ekologię, a jednocześnie spowoduje oszczędności kosztów dla spółki.

Realizowana inwestycja to kolejny krok w rozbudowie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. W związku ze zwiększającym się strumieniem odpadów biodegradowalnych kuchennych, inwestowanie w  infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania tego typu odpadów jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne – uzasadnia Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO-WCR. – Realizowane inwestycje mają doprowadzić do tego, aby nasz zakład jeszcze efektywniej wykorzystywał wszystkie rodzaje odpadów. By osiągnąć zamierzenia, spółka kolejny raz inwestuje w coraz nowocześniejsze instalacje, urządzenia i elementy konstrukcji – dodaje prezes spółki.

Inwestycja obejmuje także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, który będzie służył  do przerabiania i czasowego magazynowania gruzu. Tuż obok powstanie zadaszona hala na styropian, gdzie będzie przeprowadzany proces rozdrabniania, belowania styropianu oraz czasowego magazynowania odpadów styropianowych.  Obiekt wyposażony zostanie w system detekcji pożaru.

Inwestycja jest niezwykle ważna dla rozwoju gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Nowoczesne technologie stosowane w ZGO-WCR sprawiają, że kolejne gminy są zainteresowane współpracą z jarocińskim zakładem.

Wykonawcą I etapu inwestycji będzie – wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego – konsorcjum firm: DROBUD S.A. – lider konsorcjum, Eko-Dbaj Sp. z o.o. – członek konsorcjum oraz Stalbudom Sp. z o.o. – członek konsorcjum. Kontrakt został podpisany przez ZGO-WCR reprezentowane przez prezesa spółki – Witosława Gibasiewicza i przedstawicieli konsorcjum firm: DROBUD S.A. (prezes zarządu Andrzej Siliński), Eko-Dbaj Sp. z .o.o. (prezes zarządu Jarosław Piętka) oraz Stalbudom Sp. z o.o. (prezes zarządu Marcin Dutkiewicz)

Otwarcie kolejnego etapu rozbudowy sortowni odpadów

Spotkanie w Jarocinie było także doskonałą okazją do zaprezentowania gościom innych, zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie ZGO-WCR inwestycji. Właśnie zakończył się kolejny etap rozbudowy sortowni odpadów Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. Do symbolicznego przecięcia wstęgi, pieczętującego wykonanie tego etapu prac,  prezes ZGO-WRC – Witosław Gibasiewicz zaprosił  gospodarza gminy – burmistrza Adama Pawlickiego oraz  Pana Szymona Krenke przedstawiciela firmy Eggersmann Anlagenbau GmbH

Realizacja przedsięwzięcia umacnia przedsiębiorstwo w gronie liderów tego typu zakładów w naszym kraju. Kolejny etap rozbudowy sortowni odpadów polegał na montażu drugiego sita bębnowego. Umożliwi to pracę sortowni w 4 trybach, pozwalając na zwiększenie przepustowości oraz niezawodności linii. Sito mające średnicę  3,6 m  i długość 16,5  to ogromne urządzenie, które waży 38 ton. Zostało dostarczone specjalistycznym 40. metrowym transportem, a jego przewiezienie zajęło 48 godzin. Poza montażem sita, w tym etapie inwestycji przebudowana została także hala przyjęć odpadów oraz zamontowane zostały nowe taśmociągi. Kolejny etap rozbudowy sortowni odpadów kosztował ponad 2,8 mln. Przypomnijmy, że wcześniej, w 2019 roku spółka zainwestowała w modernizację sortowni 10 mln zł.

Nie koniec na tym! W dalszych etapach inwestycji zmodernizowana zostanie linia biologiczna do separacji odpadów biodegradowalnych, znajdujących się w odpadach komunalnych. Pojawi się też nowa kabina sortownicza na taśmociągu podającym odpady do sita. Będzie ona miała za zadanie wysortowanie odpadów nadgabarytowych, mogących zakłócić pracę linii oraz wyjście z  nowego sita na zewnątrz hali.

Zadanie w znacznym stopniu usprawni gospodarkę odpadami na terenie Jarocina oraz okolicznych gmin. Prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka oraz późniejsze sortowanie zebranych odpadów pozwala na wykorzystanie surowców wtórnych, w związku z czym zmaleje ilość odpadów deponowanych na składowisku, zwiększając ilość odzyskanych surowców.

Porozumienie międzygminne skupione wokół ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu dynamicznie się rozwija. Kolejne gminy chcą z nami współpracować widząc dalekosiężne, wielotorowe cele, które z sukcesem realizujemy. Już w tej chwili zakład w Jarocinie jest tak nowoczesny, że wyprzedza wymagania, które nakłada na instalacje Unia Europejska, co ważne – zachowując przy tym dla mieszkańców jedne z najniższych cen za zagospodarowanie odpadów w regionie – podkreśla Adam Pawlicki, włodarz Gminy Jarocin – lidera Porozumienia Międzygminnego, w ramach którego ponad 20 wielkopolskich gmin wspólnie zagospodarowuje odpady komunalne.