W Wielkopolskim Centrum Recyklingu trwają prace związane z rozbudową zakładu. Obecne dotyczą fermentera i tuneli kompostowych.

W drugiej połowie marca do zakładu trafiło mieszadło do drugiego fermentera. Mieszadło to niezbędny element wyposażenia instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych kuchennych, które będą poddawane fermentacji ciągłej suchej w komorze fermentera. Dzięki procesom stosowanym w WCR z odpadów biodegradowalnych kuchennych produkowana jest energia elektryczna i cieplna, która wykorzystywana jest na potrzeby zakładu.