Olimpiada ekologiczna - Igrzyska dla środowiska

„Olimpiada ekologiczna – Igrzyska dla środowiska”

Instrukcja do I etapu Olimpiady : Olimpiada I etap instrukcja

Już 3 października startuje I etap konkursu! Do 25 września czekamy na zgłoszenia Szkół Podstawowych
z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska, w tym głównie odpadami gospodarstwa domowego oraz kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Obszar tematyczny olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu podstaw programowych biologii i innych przedmiotów realizowanych w szkole podstawowej z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią. Ponadto na każdym etapie eliminacji wymagana
będzie znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności medialnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

SZCZEGÓŁY ZAWARTE W REGULAMINIE KONKURSU

REGULAMIN Olimpiada igrzyska dla srodowiska

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Szanuj naturę, segreguj makulaturę

Konkurs plastyczny „Szanuj naturę, segreguj makulaturę”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego!

Tegoroczna tematyka konkursu dot. prawidłowej segregacji odpadów z makulatury.

Konkurs adresowany jest dla uczniów Szkół Podstawowych, którego celem jest podniesienia świadomości na temat selektywnej zbiórki makulatury

Jest to konkurs plastyczny, który polega na graficznym przedstawieniu tematu segregacji odpadów z makulatury. Warto dodać, że technika wykonania pracy jest dowolna (malunek, rysunek, collage) z zastrzeżeniem, iż praca nie może zawierać elementów trójwymiarowych i winna być wykonana w poziomie w formacie A3 lub A4. Z 13 najlepszych prac zostanie utworzony kalendarz na 2023 rok promujący segregację odpadów.

Dodatkowo autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni m.in. sprzętem elektronicznym.

Konkurs rozpoczyna się 19 września i trwa do 14 października 2022 roku.

Terminarz realizacji konkursu:

– Rozpoczęcie konkursu: 19 września 2022 r.

Nadesłanie zgłoszeń szkół: 26 września 2022 r.

– Okres nadesłania prac: 13 października 2021 r.

Ocena prac do 21 października 2022 r.

– Ogłoszenie wyników i termin wręczenia nagród: termin zostanie ustalony i przekazany przez organizatora w późniejszym czasie.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną uczniowie w następujących kategoriach:

Klasy I – III: 3 nagrody;

Klasy IV- VI: 3 nagrody;

Klasy VII – VIII: 3 nagrody.

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych 4 wyróżnień

1. Regulamin do konkursu plastycznego + zal


Region Czysty na 6 - edycja 5

„Region czysty na 6” 

Od 5 września 2022 rusza V już edycja naszego konkursu.

Zachęcamy Placówki Oświatowe z terenu gmin należących do Porozumienia Gminnego do udziału w  kolejnej już edycji konkursu ekologicznego.

Konkurs „Region Czysty na 6” organizowany jest już po raz piąty i będzie trwał od 5 września 2022 r. do 19 maja 2023 r. Podczas konkursu uczestnicy będą zbierali:

  • plastikowe nakrętki,
  • aluminiowe puszki,
  • baterie.

Tegoroczna zbiórka będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy zakończy się w styczniu 2023roku, drugi w maju 2023.  W trakcie trwania konkursu przewiduje się dwukrotny odbiór odpadów z miejsca ich magazynowania.

Warto dodać, że tak jak w ubiegłych edycjach kwota ze sprzedaży plastikowych nakrętek oraz aluminiowych puszek zostanie przekazana na wskazany przez uczestników cel charytatywny.  Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, które przydadzą się każdej placówce.

 

Regulamin konkursu RC6 V edycja 2022-2023

Załącznik nr 1-Deklaracja udziału

Załącznik nr 2-Raport z konkursu_etap

Załącznik nr 3-Zestawienie szkół_nazwa gminy

 

kontakt : w.nowak@wcr-jarocin.pl lub p.walendowska@wcr-jarocin.pl


Referencje

Aby zobaczyć referencje od Naszych klientów kliknij w interesujący Cię link:


Region Czysty na 6 - edycja 4

„Region czysty na 6” 

Od 3 września 2021 rusza IV już edycja naszego konkursu.

Zachęcamy Placówki Oświatowe z terenu gmin należących do Porozumienia Gminnego do udziału w  kolejnej już edycji konkursu ekologicznego.

Konkurs „Region Czysty na 6” organizowany jest już po raz czwarty i będzie trwał od 3 września 2021 r. do 6 maja 2022 r. Podczas konkursu uczestnicy będą zbierali:

  • plastikowe nakrętki,
  • aluminiowe puszki
  • baterie.

Tegoroczna zbiórka będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy zakończy się w listopadzie bieżącego roku, drugi w kwietniu przyszłego roku.  W trakcie trwania konkursu przewiduje się dwukrotny odbiór odpadów z miejsca ich magazynowania.

Warto dodać, że tak jak w ubiegłych edycjach kwota ze sprzedaży plastikowych nakrętek oraz aluminiowych puszek zostanie przekazana na wskazany przez uczestników cel charytatywny.  Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, które przydadzą się każdej placówce.

 

Projekt był współorganizowany przez firmę REKOPOL w ramach projektu „Kultura Segregacji”

 

Podsumowanie konkursu

 

Podsumowanie I etapu konkursu RC6

 

Regulamin konkursu RC6

zal 1 Deklaracja udziału

zal 2- raport z konkursu

zal 3 Zestawienie szkół bioracych udzial w konkursie

zal 4 Podsumowanie etapów


Świat ratuję - aluminium odzyskuję

Wyniki konkursu plastycznego ” Świat ratuję- aluminium odzyskuję”

Bardzo cieszymy się za tak liczny udział w konkursie „Świat ratuję- Aluminium odzyskuję”.  W ramach konkursu wpłynęło przeszło 600 prac.  Wszystkie prace wywarły na nas duże wrażenie

Dnia 19.10.2021r. o godzinie 11:00 na sali konferencyjnej w siedzibie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, zebrała się komisja w składzie:

– Michał Manowski- Wiceprezes Zarządu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu- Przewodniczący Komisji

– Weronika Pawełczyk – prokurent i kierownik działu marketingu i kontroli ZGO
sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Członek Komisji

– Emilia Nachowiak – pracownik ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Członek Komisji

– Paulina Walendowska – pracownik ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Członek Komisji.

Zadaniem komisji konkursowej było:

– kwalifikacja i ocena prac nadesłanych do konkursu pod kątem spełnienia wymogów       określonych w Regulaminie szkolnego konkursu plastycznego;

– omówienie werdyktu końcowego i wyłonienie 13 najlepszych pracy.

Podczas oceniania pracy jury wzięło pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność prac z tematyką konkursu;

– kreatywność,

– wkład pracy,

– samodzielność,

– estetykę wykonania.

Celem konkursu było:

Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci z klas I-VIII w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, w tym głównie tworzyw aluminiowych. Uświadomienie konieczności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Kształtowanie właściwych postaw proekologicznych oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej w odniesieniu do tematu recyklingu opakowań aluminiowych.

Na konkurs zostało nadesłanych aż 663 prac z 47 szkół podstawowych z terenu Gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji wyłoniono 13 laureatów konkursu:

Poniżej Przedstawiamy listę laureatów.

Laureaci konkursu plastycznego

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach

 

 

 

 

 

 

 

 

To kolejny konkurs adresowany dla uczniów Szkół Podstawowych, którego celem jest podniesienia świadomości na temat selektywnej zbiórki opakowań aluminiowych.

Jest to konkurs plastyczny, który polega na graficznym przedstawieniu tematu recyklingu puszek aluminiowych. Warto dodać, że technika wykonania pracy jest dowolna (malunek, rysunek, collage) z zastrzeżeniem, iż praca nie może zawierać elementów trójwymiarowych i winna być wykonana w poziomie w formacie A3 lub A4. Z 13 najlepszych prac zostanie utworzony kalendarz na 2022 rok promujący segregację odpadów.

Dodatkowo autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni m.in. sprzętem elektronicznym i zestawami plastycznymi.  Partnerem konkursu jest Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal.

Konkurs rozpoczyna się 3 września i trwa do 15 października 2021 roku.

Terminarz realizacji konkursu:

– Rozpoczęcie konkursu: 3 września 2021 r.

Nadesłanie zgłoszeń szkół: 10 września 2021 r.

– Okres nadesłania prac: 15 października 2021 r.

Ocena prac do 22 października 2021 r.

– Ogłoszenie wyników: do 29 października 2021 r.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną uczniowie w następujących kategoriach:

Klasy I – III: 3 nagrody;

Klasy IV- VI: 3 nagrody;

Klasy VII – VIII: 3 nagrody.

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych 4 wyróżnień

 Regulamin do konkursu plastycznego + zal


Region Czysty na 6 - edycja 3

„Region czysty na 6” rozstrzygnięty

Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu „Region czysty na 6” odbyło się na terenie ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. W ekologicznej inicjatywie wzięło udział blisko 15 tys. uczniów – przedstawicieli 80 placówek oświatowych z 17 gmin.  Łącznie uzbierali oni 26 ton odpadów. Najbardziej zaangażowani otrzymali zasłużone nagrody. Trafiły one do uczniów, szkół, a także dla najlepszej gminy.

Przez cały rok szkolny 2020/2021 blisko 15 tys. uczniów, uczestniczący w III edycji konkursu „Region czysty na 6”, zbierało aluminiowe puszki, plastikowe nakrętki i baterie. Teraz przyszedł czas na nagrodzenie tych, którzy – w dobiegającym końca roku szkolnym – sumiennie i systematycznie dbali o ekologię wokół nas. Ogłoszenie laureatów konkursu odbyło się 2 czerwca w siedzibie ZGO – WCR.

– W związku z obecną sytuacją epidemiczną, która znacznie zmieniła naukę w szkołach, postanowiliśmy dać placówkom możliwość wyboru, jaki sprzęt elektroniczny jest im w tym momencie najbardziej potrzebny. Dlatego postanowiliśmy wręczyć vouchery na zakup sprzętu elektronicznego – podkreślił w trakcie uroczystości Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

53 tys. zł na cele charytatywne

Warto pamiętać, że każdy kilogram uzbieranych puszek aluminiowych i nakrętek, to wartość 1 zł. Wyliczone w ten sposób środki ZGO sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, każdego roku przekazuje na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu. Łącznie kwota z rozstrzygniętych 3 edycji konkursu wynosi 53 tys. zł.

KATEGORIA: NAJLEPSI UCZNIOWIE

Wyróżnienia otrzymali:

Miłosz Jańczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie; Paweł Jakubowski – Zespół Szkół w Broniszewicach; Antonina Malesza – Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; Agnieszka Janus – Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej; Joanna Banaszyńska – Zespół Szkół w Mieszkowie; Klaudia Goździela – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie; Kajetan Logdański – Zespół Szkół w Pięczkowie; Stanisław Obecny – Szkoła Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Kwileniu; Wiktor Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Klęce; Maksymilian Pawlaczyk – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Bodzewie; Amelia Wawroska – Publiczne Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie; Szymon Nowak – Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie; Zofia Kurnatowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach; Nikola Konieczna – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie; Adrianna Stelmaszyńska – Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie; Katarzyna Wojciechowska – Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. Baraniaka w Mchach.

KATEGORIA: NAJLEPSZE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Nagrodzone zostały 3 placówki oświatowe, którym udało się uzyskać najlepszy wynik w zebraniu największej ilości wszystkich surowców.

I miejsce Szkoła Podstawowa im J. Twardowskiego w Kwileniu
II miejsce Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie

Dodatkowo nagrodzono także najlepsze szkoły w każdej z gmin: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach, Szkoła Podstawowa im. ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach, Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie; Publiczne Przedszkole w Brzeziu; Zespół Szkół w Pięczkowie; Przedszkole Niepubliczne „ENART” w Piaskach; Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; Szkoła im. Jana Pawła II w Pigłowicach; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie; Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach; Zespół Szkół w  Broniszewicach; Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej; Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

KATEGORIA: NAJLEPSZA GMINA

Po raz kolejny w tej kategorii triumfowała Gmina Chocz. Nagrodę odbierał burmistrz Marian Wielgosik.

Nagrody Burmistrza Jarocina

Burmistrz Jarocina za zebranie największej ilości odpadów nagrodził najlepsze placówki oświatowe z terenu Gminy Jarocin:

I miejsce – Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
II miejsce – Przedszkole w Mieszkowie
III miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Jarocinie.

Nagrody Fundacji na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

W tegorocznej edycji zebrano 1124 kg aluminiowych puszek. Fundacja RECAL przyznała nagrody w postaci:

  1. przedstawienia teatralnego „Ala na tropach recyklingu”. Nagrodę otrzymała: Szkoła Podstawowa w Kwileniu i Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kuźni.
  2. 5 lekcji online na temat segregacji odpadów. Otrzymali ją: Szkoła Podstawowa w Żerkowie i Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 września rusza III edycja konkursu „Region Czysty na 6”. W tej edycji zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek oraz baterii.

Konkurs „Region czysty na 6” zainicjowany został przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  dwa lata temu. Przystąpiły wówczas do niego 92 placówki ze szkół i przedszkoli z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Celem organizowanego konkursu jest rozpowszechnienie wśród uczniów postaw ekologicznych poprzez zachęcenie ich do odzysku surowców wtórnych, rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz wskazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych.

Jak co roku skupimy się na zbieraniu plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek oraz baterii. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, które przydadzą się każdej placówce oświatowej.  Kwota ze sprzedaży plastikowych nakrętek i aluminiowych puszek, zostanie przekazana na wybrany przez Gminę cel charytatywny. W poprzednich edycjach  przekazana darowizna wspomogła wiele fundacji i stowarzyszeń.

W tej edycji konkursu wprowadziliśmy pewną zmianę, mianowicie podzieliliśmy konkurs nie na trzy, a na dwa etapy. Pod koniec listopada zakończymy etap I i wówczas wyłonimy trzy najlepsze klasy, które zbiorą najwięcej odpadów. Etap II zakończy się pod koniec kwietnia i wtedy również uhonorujemy trzy najbardziej aktywne klasy.

NAJWAŻNIEJSZE DATY:

09.09.2020 – Przesłanie DEKLARACJI UDZIAŁU przez Placówki Oświatowe do   Koordynatora Gminnego

16.09.2020 – Przesłanie Listy Placówek do ZGO – WCR oraz wyznaczenie miejsca   magazynowania odpadów

04.12.2020 – Przesłanie raportu z placówek   oświatowych z etapu I do   Koordynatora Gminnego

11.12.2020 – Przesłanie raportu z ETAPU I  do ZGO-WCR

30.04.2021 – Przesłanie raportu z placówek   oświatowych z etapu II do   Koordynatora Gminnego

7.05.2021 – Przesłanie raportu z Etapu II i Podsumowania do ZGO-WCR

Regulamin konkursu Region Czysty na 6

Załącznik nr 1- Deklaracja udziału

Załącznik nr 2- Raport dla placówek oświatowych

Załącznik nr 3- Zestawienie szkół-koordynatorzy

Załącznik nr 4- Podsumowanie etapów