W związku z pojawiającymi się, jak co roku, negatywnymi  informacjami o odorach w mieście Jarocin oraz sąsiednich wsiach, Zarząd ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu, kategorycznie zaprzecza, jakoby źródłem odorów była praca instalacji komunalnej w Witaszyczkach. Zarząd oświadcza, że charakter pracy na instalacji komunalnej, nie jest inny niż w pozostałych 12 miesiącach pracy zakładu. Na terenie instalacji nie są prowadzone żadne dodatkowe prace, które mogłyby powodować uciążliwości zapachowe występujące w Gminie Jarocin.

Nasz zakład posiada specjalne biofiltry, które neutralizują odory i redukują ich rozprzestrzenianie się na sąsiednie tereny. Temat odorów wywołany przez lokalną gazetę pojawia się co roku w podobnych okresach czasowych. W dniu 02.09.2016 r. został opublikowany artykuł pt.: „Coś śmierdzi w Jarocinie: „Fetor, że kiszki się skręcają”, w roku ubiegłym w dniu 06.09.2019 r. pt.: „Smród nie daje żyć mieszkańcom. Burmistrz chce go… wyłapać”, natomiast w dniu 13.08.2020 r. pt.: „Mieszkańcy alarmują- fetor nie do zniesienia! Co tak śmierdzi?”. Powtarzalność publikowanych artykułów w danych latach, pokazuje, że występowanie odorów jest jednorazowe i w żaden sposób nie jest związane z całoroczną pracą instalacji komunalnej.

Sytuacja występowania odorów na terenie gminy powtarza się każdego roku
w podobnych okresach czasowych. Źródłem występowania odorów są prace polowe prowadzone po okresie żniw, polegające na wywożeniu na pola obornika i innych nawozów organicznych. Brak szybkiego zaorania obornika, połączony z wysoką temperaturą, negatywnie oddziałuje na mieszkańców w okolicy.

Zarząd Spółki

Oswiadczenie w sprawie odorów