Oświadczenie

W Zakładzie Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie, w  jednym z boksów, w którym przetwarzane są odpady zielone zbierane selektywnie, doszło do samozapłonu, co spowodowało duże zadymienie. Sytuacja jest pod kontrolą. Nie stwarza zagrożenia dla zakładu.

Samozapłon dotyczył jednego z sześciu tuneli o wielkości 730 m3, mieszczącego ok. 300 ton odpadów (głównie suchych liści i traw). Wytworzenie wysokiej temperatury i żarzenie się odpadów zostały szybko zauważone przez pracowników.

Natychmiastowa reakcja pracowników, którzy sami zaczęli polewać pryzmę wodą, miała wpływ na ograniczony zakres zdarzenia. Po przyjeździe straży pożarnej działania przejęli sami strażacy, znający nasz zakład doskonale, ponieważ w ramach nawiązanej współpracy cyklicznie przeprowadzają na terenie obiektu ćwiczenia przeciwpożarowe.

Sytuacja jest opanowana i pod pełną kontrolą. Strażacy profilaktycznie zalewają wodą pryzmę złożoną z suchych liści i trawy. W ciągu kilka najbliższych godzin temat zostanie definitywnie zamknięty.

Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów,  dlatego nasze zabezpieczenia, także te przeciwpożarowe są na najwyższym poziomie. Mamy dobrze rozbudowaną sieć wodociągową, hydranty, na terenie całego zakładu, co usprawnia ewentualną akcję przeciwpożarową.

Dzisiejsze zdarzenie jest pierwszym przypadkiem, który wydarzył się od momentu powstania nowego zakładu, czyli od 3 lat. Zajście daje nam pewnego rodzaju wskazanie na przyszłość – jak przygotować się do podobnych zdarzeń, co zmienić w zakładzie, aby do takich sytuacji nie dochodziło.