W związku z pojawieniem się w dniu dzisiejszym tj. 25.11.2020 na  stronie  Gazety Jarocińskiej artykułu „Kolejna gmina chce przywozić swoje śmieci do Jarocina”   Zarząd Spółki informuje, iż informacje zawarte w materiale są nieprawdziwe.

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu, prowadzi szereg działań edukacyjno- informacyjnych. Jednym z nich jest publikowanie w prasie ogólnopolskiej i lokalnej bieżących informacji. Dwa tygodnie temu ukazał się artykuł w Przeglądzie Komunalnym o tytule „Jarocińskie Porozumienie Międzygminne z korzyścią dla mieszkańców” (nr 11/2020, strona 22). Dodatkowo w dwutygodniku JaPIK, w dodatku ekologicznym EKO-INFO (wydanie nr 24, 25.11.2020 r.), został opublikowany taki sam materiał. W publikacjach tych, zostały zawarte wszystkie najważniejsze informacje na temat Porozumienie Międzygminnego.

Nieprawdą jest, iż nasza Spółka przyjmuję więcej odpadów, w związku ze zmianą pozwolenia zintegrowanego.  Od długiego czasu do współpracy w ramach porozumienia chciały przystąpić gminy: Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski. Ta ostatnia gmina chęć współpracy z Jarocinem m.in. w zakresie odpadów zadeklarowała już w 2004 roku, czyli na cztery lata przed utworzeniem porozumienia. Jednakże obowiązująca regionalizacja, oraz niechęć poszerzenia regionu o te gminy przez organy stanowiące o Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, uniemożliwiały podjęcie współpracy. Sytuacja uległa zmianie w roku ubiegłym, po zniesieniu regionalizacji. Spowodowało to uwolnienie rynku odpadowego i możliwość wyboru instalacji komunalnej, która świadczy usługi zagospodarowania odpadów  na najwyższym, europejskim poziomie i jest w stanie osiągać wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu.

Obecnie w Porozumieniu Międzygminnym zrzeszonych jest 21 Gmin. Wraz  z początkiem 2021 r. do porozumienia ma przystąpić także gmina Mosina. Gdy to się stanie, w Porozumieniu Międzygminnym będą zrzeszone 22 samorządy.

W celu sporządzanie informacji prasowych zachęcamy zainteresowanych do odwiedzania naszej strony internetowej www.zgo-jarocin.pl gdzie znajdują się wszystkie aktualne wydarzenia, oraz do kontaktu ze Spółką w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Zarząd Spółki

Oswiadczenie 25.11.2020