Oświadczenie

W związku z pojawieniem się w dniu dzisiejszym tj. 22.10.2020 na profilu Gazety Jarocińskiej na stronie portalu społecznościowego Facebook wypowiedzi Pana Wiceburmistrza Bartosza Walczaka oraz dyskusji na temat działalności ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Zarząd spółki podtrzymuje oświadczenie wydane w dn. 14.09.2020 roku dotyczące odorów.

Zaprzeczamy, aby obecnie prowadzone prace na instalacji komunalnej, powodowałyby uciążliwości zapachowe na terenie miasta Jarocin. Jak już oświadczaliśmy wcześniej, technologie przetwarzania odpadów stosowane w naszym zakładzie są tak wyspecjalizowane, aby neutralizować odory i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się na sąsiednie tereny. Chcielibyśmy przypomnieć, iż nadal trwają prace polowe w ramach działalności rolniczej (wywożenie obornika i gnojowicy, jak również produkcja kiszonek).

Nasza instalacja jest jedną z najnowocześniejszych instalacji, którą wyróżnia przede wszystkim technologia. Doceniani jesteśmy na arenie Ogólnopolskiej,  świadczyć o tym może chociażby zeszłotygodniowa wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu Jacka Ozdoby, który jednoznacznie stwierdził, że jesteśmy wzorem do naśladowania oraz rekomendował miastu Stołecznemu Warszawa branie przykładu z naszych osiągnieć.

W dniu 28.07.2020 roku zostało wydane nowe Pozwolenie Zintegrowane, które uwzględnia rzeczywiste moce przerobowe zakładu. Otrzymana decyzja zawiera także odniesienie do konkluzji w sprawie BAT (tj. Najlepszych Dostępnych Technik), które nasza instalacja spełnia i otrzymała je, jako pierwsza w Wielkopolsce. Uważamy, że napływający strumień odpadów z gmin, które przystąpiły do Porozumienia Międzygminnego nie będzie przynosił negatywnych skutków.

                                                                                              Zarząd Spółki

 

Oswiadczenie 22.10.2020