Do siedziby spółki ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu dostarczono sprzęt ratunkowy do wykonania pierwszej pomocy, między innymi jako doposażenie wozu strażackiego, który został zakupiony w grudniu 2019 roku.

Wartość pozyskanego sprzętu wyniosła około 24.000 zł i w całości została opłacona ze środków własnych zakładu. Wkrótce zostanie także przeprowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, poszerzone o obsługę automatycznego defibrylatora AED.  W skład zakupionych urządzeń weszły bowiem: 3 defibrylatory automatyczne AED, zestaw ratownictwa medycznego PSPR1 (plecak z szynami Kramera oraz opatrunkami hydrożelowymi) oraz deska ortopedyczna ze stabilizatorami głowy.

Zakupione defibrylatory automatyczne AED znajdą na wyposażeniu: wozu strażackiego, budynku biurowo-socjalnego i budynku wagowego wraz z kapsułą zastosowania zewnętrznego. Ma on posłużyć wszystkim osobom znajdującym się w danym czasie na PSZOK-u.