ZGO Sp. z o. o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu od lat służy mieszkańcom, obecnie już 19 gmin, należących do Porozumienia Międzygminnego. Nadrzędnym celem firmy pozostaje dbałość o środowisko naturalne. Teraz może się ona pochwalić kolejnym sukcesem w tej dziedzinie – w czerwcu br. pozytywnie przeszła audyt, dzięki czemu przyznano jej kolejny już certyfikat –  ISO 45001.

To oznacza, że spółka ZGO-WCR stosuje Zintegrowany System Zarządzania, zgodny także z innymi normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 45001:2018.

ZGO-WCR w Jarocinie zatrudnia ponad 200 osób. Dla firmy najważniejsze jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Stąd funkcjonujące od lat bezpłatne szczepienia, odpowiednia odzież ochronna czy środki ochrony indywidualnej. Każdy z pracowników rozpoczynających prace w zakładzie przechodzi dokładny i szczegółowy instruktaż stanowiskowy. Firma duży nacisk kładzie na przeprowadzanie szczegółowych szkoleń, aby minimalizować ryzyko wypadków przy pracy.

Łatwiejsza integracja systemów

12 marca 2018 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO) opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Norma ta pojawiła się w celu zapewnienia kompatybilności z nowymi wydaniami tych norm, które dotyczą systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz zagadnień środowiskowych (ISO 14001:2015). Normy te posiadają jednolitą strukturę, zgodną ze standardem HLS (High Level Structure). Dzięki temu integracja systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych organizacjach będzie łatwiejsza.

Przyznana zakładowi norma ISO 45001 to pierwszy uznawany w skali międzynarodowej System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Standard pomaga organizacjom zarządzać procesami oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy w sposób systematyczny i spójny. Certyfikat ISO 45001 jest wiarygodnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w organizacji zorientowane są na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Norma ISO 45001 reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, stanowi więc podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz daje gwarancję bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. Umożliwia także wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czynności te jednocześnie umożliwią bezproblemowe prowadzenie działalności oraz pozwolą na podniesienie konkurencyjności organizacji, co pozytywnie wpłynie na jej wizerunek wśród klientów i pracowników. Bezpieczeństwo i higiena pracy od zawsze stanowiły istotny element w działaniach prowadzonych przez Zarząd Spółki, potwierdziło to  skuteczne zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i czasie trwania COVID-19.

Spółka systematycznie unowocześnia park maszynowy i posiada specjalistyczny sprzęt, niezbędny do prawidłowego postępowania z odpadami. ZGO-WCR poszerza też wachlarz świadczonych usług – zarówno tych w skali mikro, jak i makro. Wymienić tu można usługi w zakresie sprzedaży surowców oraz wynajmu sprzętu m.in. do rozdrabniania odpadów i kruszenia gruzu. Współpracuje również z różnymi organizacjami, zajmującymi się odzyskiem surowców.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom unijnym, regionalnym a także oczekiwaniom ze strony mieszkańców, w ZGO-WCR wyznaczono na najbliższe lata wiele celów strategicznych. To m.in. eliminowanie zagrożeń związanych z ryzykiem wypadów i urazów,  zapewnienie konsultacji i uczestnictwa pracowników w rozwoju, planowaniu, realizacji, ocenie skuteczności i działaniach doskonalących system zarządzania BHP, a także spełnianie wymagań prawnych oraz tych, które dotyczą ochrony środowiska i BHP.  W kolejnych latach  będziemy chcieli dołaczyc do   EMAS czyli Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu.