Władze Gminy Jarocin wraz z zarządem ZGO sp. z o. o. w Jarocinie odniosły się wczoraj, podczas konferencji prasowej do zarzutów prokuratorskich, postawionych Mariuszowi Z., byłemu prezesowi spółki ZGO. Mariuszowi Z. grozi 8 lat więzienia. Prokurator zarzuca podejrzanemu m.in. niedopełnienie obowiązków i przywłaszczenie mienia. – Nie ma naszej zgody i nie pozwalamy na to, żeby w spółkach komunalnych były nieprawidłowości. Konsekwencje muszą zostać wyciągnięte – uważa burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Mariusz Z. był prezesem ZGO od 25 marca 2013 r. do grudnia 2014 r. Przejął dobrze rokującą  firmę po prezesie Mariuszu Małyniczu, który wcześniej pozyskał wielomilionową dotację na rozbudowę zakładu. O unijne dofinansowanie Małynicz wraz ze swoją załogą starał się przez poprzednie dwa lata. Niestety, w tydzień po ogłoszeniu dobrej dla spółki informacji o pozyskaniu 85 mln zł, prezes Małynicz został odwołany ze stanowiska, a po miesiącu powierzono tę funkcję Mariuszowi Z. Zmiany w spółce były konsekwencją zmiany władzy w gminie. Po tym, jak burmistrzem został Stanisław Martuzalski, to on nadzorował działalność spółki z ramienia Gminy Jarocin, która była jej większościowym udziałowcem i liderem porozumienia samorządowego tworzącego spółkę. Przywieziony w teczce nowy prezes, Mariusz Z. trafił na dobry moment. Pieniądze na realizację inwestycji – 150 mln zł były zabezpieczone. Niestety firma, którą wybrano w przetargu, z opóźnieniem i nieterminowo realizowała  zadanie, co stworzyło groźbę konieczności oddania 85 mln zł dotacji, a to byłoby  jednoznaczne z upadkiem firmy.  W odpowiednim czasie, w ślad za kolejną zmianą władzy w gminie i powrotem Adama Pawlickiego pod koniec 2014 r., zmieniła się też władza w zarządzie ZGO i do spółki wrócił jej wieloletni prezes Mariusz Małynicz. Zdecydowane działania pozwoliły zakończyć realizację inwestycji w terminie. W czasie prac wyszły jednak na jaw nieprawidłowości, których dopuścił się poprzedni prezes. Co więcej, nieprawidłowości, jak wynika z dokumentów, były także współudziałem poprzedniego burmistrza, Martuzalskiego. – W okresie kierowania spółką przez Mariusza Z., zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczący rady nadzorczej spółki i od momentu jego rezygnacji przez następne pół roku rada nadzorcza nie działała. To kluczowy moment w funkcjonowaniu spółki, z pogwałceniem obowiązującego prawa, które nakazuje minimalną częstotliwość odbywania rad nadzorczych raz na kwartał – mówił podczas konferencji Witosław Gibasiewicz, z-ca burmistrza Jarocina, prezes ZGO sp. z o.o. – Jak wynika z dokumentów, w tym czasie były prezes formalnie działał bez umowy o pracę, nie było rady nadzorczej, bo ówczesny burmistrz Martuzalski nie zwoływał nadzwyczajnego walnego, które powołałoby nowego przewodniczącego rady. To pokazuje współdziałanie w negatywnym sposobie kierowania spółką nie tylko prezesa, ale także byłego burmistrza  Martuzalskiego – mówił W. Gibasiewicz. Wśród materiałów dowodowych można znaleźć maila, w którym Mariusz Z. powołuje się na uzgodnienia z burmistrzem Martuzalskim w sprawie nie zwoływania walnego zgromadzenia.

Sprawa Mariusza Z. jest wielowątkowa, dlatego prokuratura dopiero teraz postawiła zarzuty, po trzech latach od zgłoszenia nieprawidłowości przez obecne władze gminy i nowy zarząd spółki. Podejrzanemu zarzucono niedopełnienie obowiązku zajmowania się sprawami majątkowymi spółki poprzez zawieranie nieuzasadnionych ekonomicznie umów oraz zatwierdzanie płatności. Mariuszowi Z. postawiono zarzuty przywłaszczenia mienia z majątku spółki w wysokości 45 tys. zł oraz „doprowadzenia przedstawicieli organów spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawarcie nowej umowy o pracę, na podstawie której w przypadku rozwiązania stosunku pracy przysługiwać miałoby podejrzanemu jednorazowe odszkodowanie w wysokości ponad 115 tys. zł”. Wobec byłego prezesa zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju. Teraz akt oskarżenia trafi do sądu, który określi zakres odpowiedzialności Mariusza Z. i pozwoli na szersze poznanie kulisów tego procederu.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:

W naszym mniemaniu dochodziło do złamania prawa na wielu płaszczyznach, dlatego natychmiast po powzięciu wiedzy o nieprawidłowościach, w grudniu 2014 roku złożyliśmy doniesienie do prokuratury. Okazuje się, że te rzeczy, które wskazywaliśmy, jak zatrudnianie martwych dusz, niegospodarne zarządzanie majątkiem, czy też zwykła kradzież, miały miejsce, bo prokurator potwierdził to w akcie oskarżenia, który zostanie skierowany do sądu. Wiele szczegółów dowiemy się też w trakcie procesu byłego prezesa, który myślę, że powinien być jawny. Dotyczy spółki gminnej i publiczność oraz media powinny mieć dostęp do jego przebiegu. Myślę, że tam wiele „ciekawych”, a niestety przykrych dla spółki gminnej, wydarzeń jeszcze ujrzy światło dzienne.