ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na staż na stanowisku:
Pracownik zbiórki odpadów  

Wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe,

– sumienność i zaangażowanie w pracę,

– samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole,

– posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

– mile widziana znajomość pakietu MS Office,

– dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami lub ochrony środowiska.

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

– przyjmowanie odpadów oraz weryfikacja, czy dostarczone odpady są zgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, czystości, składu, zabezpieczenia, itp.;

– identyfikowanie poszczególnych rodzajów odpadów w celu umieszczania odpadów w wyznaczonych pojemnikach;

– sporządzanie formularza przyjęcia odpadów dla każdego mieszkańca oddzielnie;

– prowadzenie rejestru osób dostarczających odpady oraz ewidencji dostarczanych i przekazywanych odpadów,

– udzielanie informacji na temat funkcjonowania punktu zbiórki odpadów;

– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

– możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku,

– możliwość zdobycia nowego doświadczenia w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

– ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

– po zakończeniu stażu umowa o pracę.

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie do dnia 04-05-2020 r. do godz. 15.00

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.