ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie trzy osoby na staż na stanowiskach:

 

  1. Technik prac biurowych w dziale administracyjno – finansowym
  2. Technik prac biurowych w dziale marketingu i kontroli
  3. Technik prac biurowych w dziale rozwoju i ochrony środowiska

 

Wymagania:

– wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe wg. działu, w którym będzie realizowany staż)

– znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do danego stanowiska,

– sumienność i zaangażowanie w pracę

– samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole

– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

– sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej

– wykonywanie obliczeń oraz tworzenie baz danych

– obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych (faksu, kserokopiarki, skanera itp.)

– sporządzanie rzeczowego wykazu akt, porządkowanie i przechowywanie akt

– organizowanie pracy biura lub sekretariatu, w tym kompletowanie materiałów i aktów prawnych niezbędnych do pracy

– przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną

– udzielanie informacji telefonicznych

– przygotowywanie zebrań, narad, konferencji itp.

– stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych

– przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

 

Oferujemy:

– możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku

– możliwość zdobycia nowego doświadczenia

– ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych

– po zakończeniu stażu umowa o pracę,

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki:

 

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.