Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie

ogłasza nabór do pracy na stanowisko 

Młodszy referent ds. kontroli i promocji 

Wymiar pracy: pełen etat

Miejsce wykonania pracy: Witaszyczki

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • podstawowa znajomości przepisów związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska,
 • umiejętność redagowania i przygotowywania materiałów informacyjnych,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B

 

Dodatkowo (mile widziane):

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office w szczególności Word oraz Excel,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kontrola i monitoring rynku odpadów,
 • kontrola i monitoring strumienia odpadów przyjeżdżającego do WCR,
 • praca biurowa z uwzględnieniem elementów kontroli terenowych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z dostarczanymi odpadami,
 • współpraca z klientami,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat systemu gospodarowania odpadami,
 • planowanie i przeprowadzanie różnego rodzaju akcji edukacyjnych (m.in. warsztatów),
 • koordynacja konkursów ekologicznych,
 • pozyskiwanie i obsługa dofinansowań z zakresu edukacji ekologicznej z programów krajowych.
 • pozyskiwanie klientów oraz przygotowanie ofert handlowych i prowadzenie negocjacji dot. zleceń w zakresie edukacji ekologicznej.
 • redagowanie artykułów/raportów podsumowujących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych,
 • współpraca z innymi organizacjami zaangażowanymi w edukację ekologiczną,
 • opracowywanie informacji i materiałów edukacyjnych przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej,
 • inicjowanie działań promocyjnych i prowadzenie spraw z zakresu promocji,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów i programów rozwojowych,
 • przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych z mieszkańcami gmin, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi,

 

Dokumenty (CV z listem motywacyjnym) prosimy składać w siedzibie naszej spółki:

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki ul. im. Mariusza Małynicza 1
63-200 Jarocin
tel. (62) 747-24-56

                                                                                                                                            lub mailowo na adres: sekretariat@wcr-jarocin.pl

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej spółki, po uprzednim kontakcie telefonicznym.