ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na stanowisko:

Referent ds. inwestycji i ochrony środowiska

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (techniczne lub ochrona środowiska).
 • biegła znajomość pakietu MS Office.
 • wysokorozwinięte umiejętności osobiste tj. samodzielność, inicjatywa, odpowiedzialność, zorientowanie na cele, umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz pracy pod presją czasu i odporności na stres.
 • prawo jazdy kat. B.
 • mile widziana wiedza ogólna w zakresie: ustawy prawo budowlane, ustawy  prawo zamówień publicznych (w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, ustawa gospodarka odpadami).

Do zadań pracownika należeć będzie między innymi:

 • Organizowanie, koordynowanie i  nadzorowanie procesów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.
 • Kompletowanie i przechowywanie właściwej dokumentacji powykonawczej przeprowadzanych inwestycji i remontów, monitorowanie stanu zrealizowanych prac oraz prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zawartych w tym zakresie umów.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyboru wykonawcy prac inwestycyjnych w celu właściwej realizacji zadań wynikających z procedur zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Dokumenty (CV z listem motywacyjnym) prosimy składać w siedzibie naszej spółki:

 

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Witaszyczki ul. im. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.