W 2021 roku na 1 mieszkańca gminy Jarocin przypadło 553 kg odpadów komunalnych. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, do czego mogą zostać wykorzystane i jak ważna jest ich prawidłowa segregacja?

Podczas Gminnego Święta Plonów Wielkopolskie Centrum Recyklingu przeprowadziło ankietę wśród mieszkańców gminy na temat świadomości ekologicznej. Na pytanie o rodzaj odpadów, których produkuje się najwięcej w domu, ponad połowa respondentów wskazała na two­rzywa sztuczne. Wymieniono wśród nich m.in.: plastik, folię i butel­ki. Kolejnym wskazywanym rodzajem odpadów okazały się papier i tektura. Rzeczywiście tych wymienianych odpadów produkujemy naprawdę bardzo dużo, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że odpady biologiczne (kuchenne) stanowią wśród tych, których się pozbywamy, bardzo dużą ilość. Codziennie powstają bowiem w naszej kuchni odpady stanowiące pozostałości po szykowaniu posiłku (obierki od warzyw, owoców, skorupki jaj, fusy po kawie, herbacie, a także zepsute, przeterminowane jedzenie).
W przeprowadzonej ankiecie tylko niespełna 7 % respondentów podało „odpady kuchenne” jako odpady, których produkują najwięcej w gospodarstwie domowym. Wyniki na zadane pytanie wskazują, że wydaje nam się iż produkujemy najwięcej odpadów, których objętościowo mamy najwięcej tzn. odpadów z żółtego worka, jednak nie przywiązujemy wagi do tego, ile resztek jedzenia codziennie ląduje w pojemniku na odpady kuchenne. Tonażowo worek odpadów plastikowych jest lżejszy niż pół wiaderka odpadów biokuchennych.