Nagrody za 26 ton odpadów!

 

Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu „Region czysty na 6” odbyło się na terenie ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. W ekologicznej inicjatywie wzięło udział blisko 15 tys. uczniów – przedstawicieli 80 placówek oświatowych z 17 gmin.  Łącznie uzbierali oni 26 ton odpadów. Najbardziej zaangażowani otrzymali zasłużone nagrody. Trafiły one do uczniów, szkół, a także dla najlepszej gminy.

Przez cały rok szkolny 2020/2021 blisko 15 tys. uczniów, uczestniczący w III edycji konkursu „Region czysty na 6”, zbierało aluminiowe puszki, plastikowe nakrętki i baterie. Teraz przyszedł czas na nagrodzenie tych, którzy – w dobiegającym końca roku szkolnym – sumiennie i systematycznie dbali o ekologię wokół nas. Ogłoszenie laureatów konkursu odbyło się 2 czerwca w siedzibie ZGO – WCR.

– W związku z obecną sytuacją epidemiczną, która znacznie zmieniła naukę w szkołach, postanowiliśmy dać placówkom możliwość wyboru, jaki sprzęt elektroniczny jest im w tym momencie najbardziej potrzebny. Dlatego postanowiliśmy wręczyć vouchery na zakup sprzętu elektronicznego – podkreślił w trakcie uroczystości Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

53 tys. zł na cele charytatywne

Warto pamiętać, że każdy kilogram uzbieranych puszek aluminiowych i nakrętek, to wartość 1 zł. Wyliczone w ten sposób środki ZGO sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, każdego roku przekazuje na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu. Łącznie kwota z rozstrzygniętych 3 edycji konkursu wynosi 53 tys. zł.

NAGRODZENI

KATEGORIA: NAJLEPSI UCZNIOWIE

Wyróżnienia otrzymali:

Miłosz Jańczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie; Paweł Jakubowski – Zespół Szkół w Broniszewicach; Antonina Malesza – Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; Agnieszka Janus – Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej; Joanna Banaszyńska – Zespół Szkół w Mieszkowie; Klaudia Goździela – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie; Kajetan Logdański – Zespół Szkół w Pięczkowie; Stanisław Obecny – Szkoła Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Kwileniu; Wiktor Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Klęce; Maksymilian Pawlaczyk – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Bodzewie; Amelia Wawroska – Publiczne Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie; Szymon Nowak – Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie; Zofia Kurnatowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach; Nikola Konieczna – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie; Adrianna Stelmaszyńska – Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie; Katarzyna Wojciechowska – Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. Baraniaka w Mchach.

KATEGORIA: NAJLEPSZE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Nagrodzone zostały 3 placówki oświatowe, którym udało się uzyskać najlepszy wynik w zebraniu największej ilości wszystkich surowców.

I miejsce Szkoła Podstawowa im J. Twardowskiego w Kwileniu
II miejsce Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie

Dodatkowo nagrodzono także najlepsze szkoły w każdej z gmin: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach, Szkoła Podstawowa im. ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach, Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie; Publiczne Przedszkole w Brzeziu; Zespół Szkół w Pięczkowie; Przedszkole Niepubliczne „ENART” w Piaskach; Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; Szkoła im. Jana Pawła II w Pigłowicach; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie; Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach; Zespół Szkół w  Broniszewicach; Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej; Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

KATEGORIA: NAJLEPSZA GMINA

Po raz kolejny w tej kategorii triumfowała Gmina Chocz. Nagrodę odbierał burmistrz Marian Wielgosik.

Nagrody Burmistrza Jarocina

Burmistrz Jarocina za zebranie największej ilości odpadów nagrodził najlepsze placówki oświatowe z terenu Gminy Jarocin:

I miejsce – Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
II miejsce – Przedszkole w Mieszkowie
III miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Jarocinie.

Nagrody Fundacji na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

W tegorocznej edycji zebrano 1124 kg aluminiowych puszek. Fundacja RECAL przyznała nagrody w postaci:

  • Przedstawienia teatralnego „Ala na tropach recyklingu”. Nagrodę otrzymała: Szkoła Podstawowa w Kwileniu i Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kuźni.
  • 5 lekcji online na temat segregacji odpadów. Otrzymali ją: Szkoła Podstawowa w Żerkowie i Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach.