W dniu 26.02.2019 odbyło się posiedzenie wyjazdowej Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jarocinie. W trakcje trwania komisji Radni mieli okazje zapoznać się z zasadami funkcjonowania  Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., prześledzić cały proces gospodarowania odpadami  jak i sposoby przetwarzania odpadów.  Celem zorganizowania wyjazdowej komisji było omówienia najistotniejszych zmian w gospodarce odpadami. Cały czas trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  co skutkuje  koniecznością dostosowania się do nowych przepisów prawnych co skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian
w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach.