2022 rok zapisze się w historii spółki na pewno jako wyjątkowy – zarówno pod względem przeprowadzonych, jak i zaplanowanych inwestycji, a także wszelkich działań proekologicznych i edukacyjnych.

Śmiało można powiedzieć, że początkiem nowej ery w rozwoju jarocińskiej spółki stała się zmiana jej nazwy – z ZGO Sp. z  o.o. w Jarocinie w Wielkopolskie Centrum Recyklingu. – Dzięki wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest efektywne odzyskiwanie surowców i przekształcanie ich w nowe produkty, od teraz będziemy mogli mianować się Wielkopolskim Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes spółki. – Chcemy jeszcze bardziej uświadomić społeczeństwu, że naszym priorytetem jest utrzymanie na wysokim poziomie gospodarki odpadami w gminach należących do Porozumienia Międzygminnego – tłumaczy prezes WCR.

Piorytetem recykling

Dotychczas spółka nastawiała się głównie na zagospodarowanie odpadów, co oznaczało, że kiedy trafiły do zakładu, były poddawane sortowaniu i następnie „wyruszały” do zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem – recyklingiem. – Teraz, jak nazwa wskazuje, sami staliśmy się Wielkopolskim Centrum Recyklingu. Dzięki zastosowanym w zakładzie technologiom przetwarzania odpadów powstałe surowce są nie tylko najwyższej jakości, ale również stają się gotowymi produktami – mówi Jarosław Warczygłowa, wiceprezes zarządu.

„Terrawit” i biogaz

Spółka od lat prowadzi działania w stronę jak najefektywniejszego odzyskiwania surowców. Odpady zielone przetwarzane są w polepszacz glebowy „Terrawit”, który został dopuszczony do obrotu dzięki decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z odpadów biodegradowalnych kuchennych produkowany jest biogaz.

Stłuczka na szkło

Pod koniec 2021 roku spółka uzyskała certyfikat norm sprzedażowych, który dotyczy kruszywa pozyskiwanego z niezanieczyszczonego gruzu. – W czerwcu tego roku staliśmy się oficjalnie recyklerem szkła. Oznacza to, że pochodząca z selektywnej zbiórki stłuczka szklana poddawana jest przetworzeniu w celu otrzymania gotowego produktu – szkła, które transportowane jest bezpośrednio do huty szkła  – dodaje Michał Manowski, wiceprezes zarządu.

Jeszcze więcej inwestycji

W 2022 roku WCR podpisał ważną umowę – opiewającą na blisko 69 mln zł – na budowę instalacji fermentacji metanowej na odpady biodegradowalne, w tym z selektywnej zbiórki oraz tuneli kompostowych do stabilizacji tlenowej.

Na zrekultywowanej kwaterze nr 1 składowiska odpadów powstała farma fotowoltaiczna.

Lider recyklingu

2022 rok przyniósł WCR także sukcesy. W ramach konkursu pod nazwą „Puchar Recyklingu”  Wielkopolskie Centrum Recyklingu otrzymało wyróżnienie w kategorii  „Lider recyklingu – opakowania”.

Kapituła Konkursu Puchar Recyklingu doceniła zaangażowanie gminy Jarocin w zakresie gospodarki odpadami i przyznała jej wyróżnienie w kategorii frakcyjnej „Zielona bateria”.

„Zielony laur”

„Zielony Laur”  trafił do gminy Jarocin między innymi za realizację proekologicznych inwestycji, takich jak rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie. Doceniono samowystarczalność energetyczną zakładu, rozwój wykorzystania odpadów i stosowanie nowatorskich rozwiązań, takich jak m.in. tworzenie ogrodów wertykalnych.

Efektywność energetyczna

W konkursie „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami” jednym z laureatów zostało Wielkopolskie Centrum Recyklingu – zakład doceniono za uzyskiwaną efektywność energetyczną oraz prowadzoną edukację branżową i ekologiczną.

Jesteśmy eko-logiczni

Podobnie jak w poprzednich latach nie zabrakło działań proekologicznych i edukacyjnych. Wiele działo się w tym zakresie w Niepublicznej Szkole w Roszkowie z oddziałem przedszkolnym. Placówka opracowała specjalny program edukacyjny – „Jesteśmy eko-logiczni”. W ciągu roku szkoła podjęła szereg działań, aby uświadomić dzieciom, jak ważna jest ekologia w życiu człowieka. Dzieci brały udział w licznych akcjach, konkursach i ekologicznych zajęciach.

„Igrzyska dla środowiska”

W tym roku po raz pierwszy Wielkopolskie Centrum Recyklingu zorganizowało Olimpiadę ekologiczną pn. „Igrzyska dla środowiska” skierowaną dla uczniów z klas VI – VIII szkół podstawowych. Konkurs cieszył się dużym uznaniem wśród młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.

Region Czysty na 6

Przeprowadzona została także kolejna, już czwarta edycja konkursu Region Czysty na 6.
W tegorocznej ekorywalizacji wzięło udział 108 placówek oświatowych z terenu 20 gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Wsparcie charytatywne

Łącznie zebrano 37 738,7 kg (blisko 38 ton odpadów). W pierwszym etapie – 21.384 kg (ponad 21 ton), w drugim – 15 782,05 kg (blisko 16 ton). Wśród oddanych odpadów znalazło się ponad 19 tys. kg plastikowych nakrętek, prawie 17 tys. kg baterii oraz ponad 1.300 kg aluminiowych puszek. Za zebrane nakrętki oraz aluminiowe puszki na cel charytatywny przekazana została kwota 20.505,96 zł.

Wielkie ekoświętowanie

Rozstrzygnięcie zorganizowano podczas wielkiego ekoświętowania, w którym wzięły udział tłumy młodszych i starszych dzieci. Spółka przygotowała dla wszystkich konkursy i atrakcyjne nagrody.

WCR zorganizował w tym roku również konkurs plastyczny związany tematycznie z prawidłową segregacją makulatury.

Nowe cele

Plany na przyszłość są ambitne. Spółka ciągle wyznacza sobie nowe cele, pracuje nad rozwiązaniami, które przyczyniają się do jak najefektywniejszego sposobu sortowania, przetwarzania i recyklingu odpadów. W przyszłym roku zakład będzie obchodził swoje 20-lecie.