Jak wliczyć odpady ze skupów złomu na poczet recyklingu gmin? To tylko niektóre tematy szkolenia dla członków Porozumienia Międzygminnego w skład którego wchodzi 18 gmin. Spotkanie poprowadzili dr Emilia den Boer oraz mgr inż. Michał Kończyło, którzy odpowiedzieli także na pytania, dotyczące współpracy na linii gmina i RIPOK.

Szkolenie dla pracowników gminnych odbyło się w dniu 28 maja 2018 w siedzibie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

 Podczas szkolenia zostały podjęte najważniejsze zagadnienia dotyczące wymaganych poziomów recyklingu do roku 2020 i po wejściu w życie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uczestnicy dowiedzieli się jak poprawić efektywność selektywnej zbiórki w gminie, włączając w to selektywną zbiórka bioodpadów.

 Dyskusja  rozpoczęła się także na tematy związane z propozycją zmian w sprawozdawczości gmin, a dokładnie jak wliczyć odpady ze skupów złomu na poczet recyklingu gmin.