Grupa kapitałowa Gminy Jarocin stawia na produkcję zielonej energii. W ramach wspólnego projektu miejskich spółek, obejmującego budowę instalacji fotowoltaicznych, łącznie zamontowanych zostanie ponad 4100 szt. paneli fotowoltaicznych. Dzięki inwestycjom uzyskany zostanie wymierny efekt ekologiczny, ponieważ zdecydowanie ograniczona zostanie emisja CO2 do atmosfery. 
Pierwszą jarocińską spółką, która zainwestowała w instalacje paneli fotowoltaicznych było ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Dzięki kilku już inwestycjom, na obiektach zakładu zamontowane jest 1331 paneli o łącznej mocy 425 kW. W tym roku instalacja ma zostać rozbudowana po raz kolejny – o ponad 1000 paneli o mocy blisko 400 kW. Tym samym ZGO-WCR jest w tym zakresie gminnym liderem. W 2020 roku w jego ślady poszły kolejne spółki gminne, inwestując w OZE. Instalacje fotowoltaiczne wykonały:  Zakład Usług Komunalnych, Jarocińska Agencja Rozwoju oraz Jarocińskie Linie Autobusowe.
W tym roku kolejne instalacje pojawią się na obiektach: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Jarocin Sport oraz Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
Projekt inwestycji w OZE, realizowany przez spółki, to pierwsze tak szeroko zakrojone działanie, zmierzające do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ramach Klastra Energia Jarocin. Łączna planowana moc instalacji to niemal 1,4 MW. W sumie zamontowanych zostanie 4101 sztuk paneli FV.
Realizacja ekologicznych inwestycji w OZE była możliwa m.in. dzięki uzyskanym dofinasowaniom oraz preferencyjnym pożyczkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekty, w ramach jarocińskiego klastra energetycznego, koordynuje  spółka Energia Jarocin.

Panele fotowoltaiczne grupy kapitałowej Gminy Jarocin w liczbach:
4101 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 1383 kW

ZGO – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
1331 paneli fotowoltaicznych o mocy 425 kW
Zielona energia uzyskana jest tu, poza instalacjami fotowoltaicznymi, także biogazu. Dzięki technologii, stosowanej przez spółkę, uzyskana energia elektryczna i cieplna pozwala na zasilanie całego zakładu oraz wygenerowanie nadwyżek. 2020 był rokiem osiągnięcia przez ZGO-WCR samowystarczalności energetycznej.
Zakład Usług Komunalnych
151 paneli fotowoltaicznych o mocy blisko 50 kW
Instalacja została zamontowana na dachu hali targowej Kasztanowa. ZUK planuje jej rozbudowę o ok. 150 paneli o mocy ok. 50 kW. Zielona energia będzie wykorzystywana na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych i hali targowej.
Jarocińskie Linie Autobusowe
147 paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW
Energia uzyskana ze słońca będzie zużyta w biurach, warsztacie oraz do oświetlenia placu. Planuje się ją również wykorzystać do zasilania powietrznych pomp ciepła, które zaopatrzą centralne ogrzewanie w ciepłą wodę.
Jarocińska Agencja Rozwoju
129 paneli fotowoltaicznych o mocy 42 kW
Dzięki inwestycji budynek spółki przy ul. Kościuszki jest samowystarczalny energetycznie.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
530 paneli fotowoltaicznych o mocy 175 kW
Instalacja powstanie w tym roku na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach. Produkowana tu energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne stacji.
Jarocin Sport
548 paneli fotowoltaicznych o mocy 180 kWp
Instalacja powstanie w tym roku i wykorzystywana będzie na potrzeba centrum sportowo-rekreacyjnego.
Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
29 paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kW
Panele zostaną zamontowane na budynku, w którym mieści się siedziba spółki. Energia będzie zużywana na potrzeby JTBS.

Żródło: www.jarocin.pl