ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – WCR informuje, iż dniem 1 marca 2022 r., wycofuje się z prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Borek Wlkp., Piaski oraz Kórnik.

Podmiotami prowadzącymi punkty będą:

PSZOK Piaski (Smogorzewo) – Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

PSZOK Borek Wlkp. – Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

PSZOK Kórnik (Czołowo) – Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Z dniem 1 marca 2022 r. wszelkie zapytania dotyczące funkcjonowania punktów, przyjmowanych odpadów, godzin otwarcia, prosimy kierować bezpośrednio do odpowiednich urzędów.