1 września rusza III edycja konkursu „Region Czysty na 6”. W tej edycji zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek oraz baterii.

Konkurs „Region czysty na 6” zainicjowany został przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  dwa lata temu. Przystąpiły wówczas do niego 92 placówki ze szkół i przedszkoli z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Celem organizowanego konkursu jest rozpowszechnienie wśród uczniów postaw ekologicznych poprzez zachęcenie ich do odzysku surowców wtórnych, rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz wskazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych.

Jak co roku skupimy się na zbieraniu plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek oraz baterii. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, które przydadzą się każdej placówce oświatowej.  Kwota ze sprzedaży plastikowych nakrętek i aluminiowych puszek, zostanie przekazana na wybrany przez Gminę cel charytatywny. W poprzednich edycjach  przekazana darowizna wspomogła wiele fundacji i stowarzyszeń.

W tej edycji konkursu wprowadziliśmy pewną zmianę, mianowicie podzieliliśmy konkurs nie na trzy, a na dwa etapy. Pod koniec listopada zakończymy etap I i wówczas wyłonimy trzy najlepsze klasy, które zbiorą najwięcej odpadów. Etap II zakończy się pod koniec kwietnia i wtedy również uhonorujemy trzy najbardziej aktywne klasy.

NAJWAŻNIEJSZE DATY:

09.09.2020 – Przesłanie DEKLARACJI UDZIAŁU przez Placówki Oświatowe do   Koordynatora Gminnego

16.09.2020 – Przesłanie Listy Placówek do ZGO – WCR oraz wyznaczenie miejsca   magazynowania odpadów

04.12.2020 – Przesłanie raportu z placówek   oświatowych z etapu I do   Koordynatora Gminnego

11.12.2020 – Przesłanie raportu z ETAPU I  do ZGO-WCR

30.04.2021 – Przesłanie raportu z placówek   oświatowych z etapu II do   Koordynatora Gminnego

7.05.2021 – Przesłanie raportu z Etapu II i Podsumowania do ZGO-WCR

Regulamin konkursu Region Czysty na 6

Załącznik nr 1- Deklaracja udziału

Załącznik nr 2- Raport dla placówek oświatowych

Załącznik nr 3- Zestawienie szkół-koordynatorzy

Załącznik nr 4- Podsumowanie etapów