Dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu stało się instalacją samowystarczalną energetycznie. Produkcja energii jest bardziej efektywna, dzięki systematycznie przeprowadzanej konserwacji modułów. Szacuje się, że  pozwala ona zwiększyć wydajność paneli od 2-5%.

Zanieczyszczenia modułów PV, takie jak kurz, pyłki, sadza, liście, mech, ptasie odchody, produkty spalania węgla itp. znacznie obniżają wydajność systemu fotowoltaicznego. Brud jest często trudny do zauważenia gołym okiem, ponieważ najpierw osiada na krawędziach i ramkach, a następnie zachodzi na całej powierzchni modułu. Zabrudzenie sprzyja wzrostowi roślin (tworzenie porostów), które mogą uszkodzić moduły.

Niestety deszcz tylko częściowo usuwa brud i coraz więcej producentów uznaje profesjonalne czyszczenie modułów za konieczność. Szacuje się, że taka konserwacja  pozwala zwiększyć efektywność paneli od 2-5%.
Systematyczne konserwacje paneli fotowoltaicznych przeprowadzane są także na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, gdzie zamontowano do tej pory 1331 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 425 kW.  Dzięki tej inwestycji spółka wytwarza energię elektryczną z darmowego źródła jakim, jest promieniowanie słoneczne. W połączeniu z równoległą produkcją biogazu z bioodpadów, które trafiają do ZGO-WCR, zakład stał się samowystarczalny energetycznie.

Fotowoltaiczne instalacje i produkcja własnej, czystej energii to przejaw troski o ochronę środowiska naturalnego. Warto zadbać o zdrowy ekosystem dla kolejnych pokoleń.