„Eko-logiczny Jarocin, czyli ekologia i logika w jednym” to tytuł spotkania z mieszkańcami gminy Jarocin, które odbyło się 8 marca. Wydarzenie przeprowadzono w formule online, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł bezpiecznie śledzić wystąpienia prelegentów, a także kierować do nich pytania. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez spółkę Energia Jarocin we współpracy z Gminą Jarocin. Partnerami byli ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Jarocińska Agencja Rozwoju, a także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Wydarzenie realizowała firma Abrys Sp. z o.o. Co ważne, to pierwsze z cyklu zaplanowanych tego typu wydarzeń.

Ochrona powietrza i czysta energia 
Inauguracyjną konferencję poświęcono tematom ochrony powietrza i efektywności energetycznej, skupiając się na zwalczaniu niskiej emisji, wymianie ogrzewania, termomodernizacji czy wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii i samowystarczalności energetycznej.
Po przywitaniu gości przez zastępcę burmistrza Bartosza Walczaka, jako pierwszy prelegent wystąpił Przemysław Hofman, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Mówił on między innymi o ogólnokrajowych programach wsparcia „Mój Prąd”, którego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, i „Czyste Powietrze”, dotyczącym wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych w celu walki ze smogiem. Przemysław Hofman dodał też, że z myślą o takich miastach, jak Jarocin planowane jest stworzenie programu wspierania społeczności energetycznej, np. klastrów bądź spółdzielni energetycznych.
Po przedstawicielu ministerstwa prelekcję, na temat zagrożeń z wiązanych z niską emisją, wygłosiła dyrektor Działu Edukacji Ekologicznej firmy Abrys, Małgorzata Masłowska-Bandosz. Wyjaśniła ona, jak istotnym problemem, nie tylko środowiskowym oraz zdrowotnym, ale społecznym jest zjawisko spalania odpadów i opału o najgorszej jakości.
Następnie głos zabrał Ireneusz Ratajczak, doradca energetyczny z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Prelegent przybliżył zasady pozyskiwania dofinansowania na wymianę kotłów grzewczych na paliwa stałe na urządzenia bardziej efektywne i ekologiczne. Co ważne, specjalista podkreślił, że kiedy już dokonaliśmy wymiany pieca, to możemy starać się o zdobycie środków, które przeznaczymy na szereg działań związanych termomodernizacją budynku.
Ostatnie wystąpienie należało do Daniela Raczkiewicza, eksperta Spółki Energia Jarocin, który przedstawił prezentację na temat samowystarczalności energetycznej gminy. Mówca podkreślił, że dzięki budowie elektrowni PV, której roczna produkcja energii odpowiada rocznemu zużyciu energii przez obiekty gminy, możemy rozliczyć koszty energii w poszczególnych godzinach, wykorzystując korzystną relację profilu produkcji elektrowni w szczycie, w odniesieniu do godzinowych cen rynku hurtowego.