Dokonania Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym zostały docenione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W konkursie na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wielkopolskie Centrum Recyklingu  zdobyło wyróżnienie w kategorii „Wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym” w wysokości 20 tys. złotych. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu  Witosław Gibasiewicz. Nagrodzone zostały 24 projekty.

 

Produkty z odpadów, które powstają w Wielkopolskim Centrum Recyklingu, to sposób na dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jako instalacja komunalna zajmująca się mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów za jedno z priorytetowych działań uważamy zamykanie cyklów życia odpadów. Oprócz aspektów środowiskowych podejmowanie tego typu działań niesie ze sobą korzyści dla samorządów gminnych, które powierzają nam zagospodarowanie odpadów. Powstawanie produktów z odpadów znacząco wpływa na osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.

 

Obecnie otrzymujemy pięć produktów z odpadów, a kolejne dwa są już w końcowych etapach certyfikacji.