„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 50kWp.”

Identyfikator postępowania: 33f959ba-6443-4f57-aae7-42d8e81350bb

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ZGO/ZP/24/2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33f959ba-6443-4f57-aae7-42d8e81350bb

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl