Innowacyjne działania w zakresie gospodarki odpadami wielokrotnie doceniane były wyróżnieniami i nagrodami. Najnowsze, przyznało Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, działające od 1992 roku. Ogólnopolskie stowarzyszenie szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami nadało prezesowi ZGO-WCR – Witosławowi Gibasiewiczowi tytuł Europejskiego Lidera Innowacji 2021. „To wyróżnienie, które motywować nas wszystkich będzie do jeszcze większej i cięższej pracy” – powiedział Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR, odbierając honorowy tytuł z rąk prezesa KFDZOM, Wojciecha Janki.

Za osiągnięcia na rzecz rozwoju polskiej gospodarki odpadami wyróżniono także burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego, który otrzymał medal „Polonia Pura”. „Wyróżnienie to jest wyrazem szczególnych osiągnięć Jarocina i osobiście pana burmistrza w tworzenie nowych jakości, budujących system gospodarki odpadami komunalnymi – podkreśla Wojciech Janka, prezes zarządu Krajowego Forum. – To nagroda dla osób, które niebezpośrednio zarządzają, ale mają istotny wpływ na funkcjonowanie branży” – dodaje Janka. To medal szczególny, bowiem w blisko 30-letniej działalności związku przyznano dotychczas 7 wyróżnień. Otrzymali je m.in.: prezydent Krakowa, Konina, Kielc, Katowic, Kędzierzyna Koźle. Do zacnego grona – z ósmym wyróżnieniem – dołączył burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. „To, co robicie od lat w Jarocinie, to jest szczególnie warte popularyzowania, pokazywania nie tylko w kraju, ale również za granicą. Będziemy promować i pokazywać, że w centrum Polski jest taki obiekt (ZGO-WCR – przyp. red.), na teren którego powinny przyjeżdżać wycieczki, nie tylko z kraju, ale i z Europy, a nawet świata. Po to, by powielać to, co tu robicie” – zaakcentował Wojciech Janka.