Gmina Zaniemyśl – jako jedna z pierwszych – dołączyła w 2008 roku do Porozumienia Międzygminnego. Efektywny system zbiórki odpadów to dla niej jedna z priorytetowych spraw. W związku z wieloma przepisami – ustawami, rozporządzeniami i dyrektywami unijnymi, które w sposób restrykcyjny wskazują na sposoby zbierania odpadów czy też osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, wizytacja w Instalacji Komunalnej stanowiła okazję, aby zaznajomić się z funkcjonowaniem zakładu.

W WCR podejmowanych jest szereg działań mających pomóc gminom dostarczającym do instalacji odpady komunalne.  O tym właśnie rozmawiano podczas wizyty. Goście zapoznani zostali m.in. z kwestią przekształcania odpadów w produkty – na chwilę obecną są to aż cztery: polepszacz glebowy „Terrawit”, biogaz, kruszywo i stłuczka szklana. Samorządowcy z Zaniemyśla dowiedzieli się również, jakie są nowoczesne technologie pozwalające wyselekcjonować jak największą ilość surowca, który może zostać poddany dalszym procesom odzysku i recyklingu.

Wizyta była też doskonałą okazją, by posłuchać, jak wygląda rozbudowa instalacji, która pozwoli na efektywniejsze przetwarzanie odpadów.