Zwiedzenie zakładu to dobra okazja do wymiany poglądów w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Komisja Radnych z gminy Rozdrażew wraz z wójtem, Panem Mariuszem Dymarskim zawitała do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, aby na zobaczyć instalację komunalną, do której trafiają odpady od mieszkańców gminy.

 

Radni wraz z Wójtem zostali przywitani przez Zarząd WCR i w czasie krótkiej prezentacji, którą wygłosił Prezes Zarządu, Witosław Gibasiewicz zapoznali się z okresem dwudziestolecia funkcjonowania zakładu – mogli zobaczyć, jak dużą transformację przeszedł zakład od 2003 roku do chwili obecnej. Delegacja była pod wrażeniem włożonej pracy, a także ogromu inwestycji, które zostały wdrożone, aby WCR stało się jedną z nowocześniejszych instalacji w Polsce.

Następnie, nasi goście zwiedzili zakład oraz wysłuchali o tym, w jaki sposób przetwarzane są odpady, co wpływa na naszą samowystarczalność i jak wpływa to na gminne samorządy. W obecnej chwili jesteśmy na końcowym etapie prac związanych z budową tuneli kompostowych oraz drugiego fermentera na odpady biodegradowalne selektywnie zbierane. Dzięki temu, mogli zajrzeć do środka kompostowni i zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym przetwarzane są odpady biodegradowalne, ponieważ już za chwilę, kiedy zakończy się rozbudowa, zwiedzanie obiektu może być utrudnione.