„Bioodpady zielone i kuchenne są bardzo cenne”  – konkurs plastyczny 

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego poruszała bardzo ważną rolę bioodpadów w gospodarce odpadami.

W WCR odpady te poddawane są różnym procesom:

Kompostowanie – odpady zielone (ogrodowe)

Fermentacja  – odpady bio kuchenne

Produkty, które powstają w wyniku tych procesów, stanowią elementy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, która jest niezwykle ważną częścią całej gospodarki odpadami i ma bardzo duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A4, która będzie pokazywała, w jaki sposób dzieci i młodzież rozumieją temat związany z bioodpadami.

Na konkurs wpłynęło około 400 prac, a Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie, aby wybrać te zwycięskie prace.

W tegorocznej edycji konkursu plastycznego laureatami zostali:

KLASY 1-3:

  1. Jagoda Kubasik – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej
  2. Zuzanna Kosmala – Szkoła Podstawowa im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
  3. Zofia Banaszak – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach

KLASY 4-6:

  1. Lena Ciesielska – Szkoła w Witaszycach
  2. Brajan Misiak – Zespół Szkół Publicznych w Czerminie
  3. Maria Regulska – Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Starkówcu

KLASY 6-7:

  1. Alicja Tomaszewska – Zespół szkół w Prusach
  2. Nikola Drzewiecka – Zespół Szkół w Klęce
  3. Marta Sroka – Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu

 WYRÓŻNIENIA:

Jessica Woźniak – Szkoła Podstawowa w Cielczy im. Bohaterów Westerplatte

Hubert Urny – Hubert Urny Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

 Maja Kosmala – Szkoła Podstawowa im. Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach

Jakub Czajczyński – Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

 

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU W PRZYSZŁYM ROKU.