Delegacja z Gniezna w ZGO-WCR

W ubiegłym tygodniu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu odwiedziła delegacja z Gniezna.

Gośćmi spółki byli: wiceprezydent Gniezna – Jarosław Grobelny, prezes i technolog Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie sp. z o.o., prezes i technolog z firmy Urbis sp. z o.o. oraz prezes i technolog z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o.

Spotkanie było doskonałą okaz­ją do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania systemu i pracy jarocińskiego zakładu, w szczególności sposobu kompostowania odpadów biodegradowalnych, funkcjonowania biogazowni i procesu fermentacji.

 


Zielone lekcje z nowymi tablicami edukacyjnymi

Zielone lekcje organizowane na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu będą jeszcze bardziej atrakcyjne.

Zbliża się wiosna, więc już teraz warto pomyśleć o zarezerwowaniu dogodnego terminu i odwiedzinach ZGO – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Przygotowana oferta została w ostatnim czasie poszerzona o trzy nowe tablice interaktywne.

Więcej informacji o zielonych lekcjach znaleźć można w zakładce: Edukacja.

 


Informacja dotycząca Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – WCR informuje, iż dniem 1 marca 2022 r., wycofuje się z prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Borek Wlkp., Piaski oraz Kórnik.

Podmiotami prowadzącymi punkty będą:

PSZOK Piaski (Smogorzewo) – Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

PSZOK Borek Wlkp. – Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

PSZOK Kórnik (Czołowo) – Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Z dniem 1 marca 2022 r. wszelkie zapytania dotyczące funkcjonowania punktów, przyjmowanych odpadów, godzin otwarcia, prosimy kierować bezpośrednio do odpowiednich urzędów.


Wzrost ilości selektywnej zbiórki makulatury

Z roku na rok Wielkopolskie Centrum Recyklingu odzyskuje coraz większe ilości makulatury i coraz więcej czystego strumienia przekazywane jest  do ponownego przetworzenia.

Makulatura jest surowcem pochodzącym z selektywnej zbiórki odpadów. Każdego roku produkujemy coraz więcej odpadów w postaci opakowań papierowych, kartonów po różnego typu przesyłkach oraz książek, dlatego bardzo ważna jest prawidłowa segregacja odpadów. Przypomnijmy, że makulatury nie można wrzucać do odpadów komunalnych zmieszanych, a jej odzysk w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo ważną rolę. Skuteczność odzysku zależy od dobrej współpracy na wielu poziomach. Rozpoczynając od mieszkańców, poprzez samorządy, instalacje komunalne po sektor prywatny – recyklerów. Pamiętajmy, że jako mieszkańcy gminy musimy mieć świadomość że segregacja ma sens! Przyczynia się do polepszenia warunków naszego życia na Ziemi, ale także stwarza możliwości życia w czystym środowisku dla przyszłych pokoleń. Z makulatury oddanej do recyklingu powstaną m.in.: nowe książki, czasopisma czy  gazety. Nie możemy też zapominać o ekologicznej stronie tego przedsięwzięcia i ochronie środowiska. Każda tona makulatury to 17 drzew pozostawionych w lesie, a wykorzystując ponownie 1 tonę makulatury do wyprodukowania recyklingowego papieru, oszczędzamy blisko  26000 litrów wody.


Zakończenie 5 etapu robót budowlanych

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu stanowi nowoczesną instalację do przetwarzania odpadów. Stosuje innowacyjne, odważne technologie w swojej działalności i cały czas inwestuje w coraz nowocześniejszy sprzęt. Ile pieniędzy i na co zostanie wydane?

Ponad 100 mln zł – tyle ZGO – WCR przeznaczy na rozbudowę całej instalacji. Jej finansowanie zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę blisko 50-milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Co więcej, na realizację ambitnych planów, NFOŚiGW udzielił jarocińskiej instalacji komunalnej dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałe środki zabezpiecza spółka.

4 lutego b.r. formalnie zakończył się kolejny etap rozbudowy tj. budowy placów do przerobu materiałów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz styropianu. – Powstała także hala przerobu odpadów biodegradowalnych, w której będziemy chcieli przede wszystkim produkować nasz polepszacz glebowy „Terrawit”. Stworzony został ponadhektarowy plac przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Ponadto modernizacji uległa także podczyszczalnia, by spełniać najwyższe standardy w ochronie środowiska – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu.

Kolejnym etapem unowocześniania ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu są prace związane z zaprojektowaniem i budową drugiego fermentera przeznaczonego tylko na frakcję biodegradowalną wraz z dodatkowym zespołem kogeneracyjnym oraz wybudowanie instalacji do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.

Witosław Gibasiewicz, Prezes Zarządu ZGO-WCR:

Rozbudowa naszego zakładu będzie służyła osiągnięciu celów, które od wielu lat wyznacza Unia Europejska. Realizując tę inwestycję, dążymy do zwiększenia mocy przerobowych w stosunku do bioodpadów. Jest to bardzo ważne pod względem wyliczania poziomów odzysku i recyklingu. Dzięki temu gminy, które należą do Porozumienia Międzygminnego, będą mogły wykazać się wyższymi poziomami odzysku. Gmina Jarocin osiągnęła za 2020 rok prawie 76% poziomu recyklingu. Efekty naszych działań mają znaczenie dla mieszkańców. Robimy wszystko, aby cena za zagospodarowanie odpadów była jak najniższa.


Dbają o jakość i bezpieczeństwo

Pod koniec 2021 roku Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie otrzymał Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez SGS Polska Sp. z o.o. Certification and Business Enhancement.

Niniejszy Certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego – kruszywa drobnego, kruszywa grubego oraz kruszywa o ciągłym uziarnieniu. – Jest to bardzo ważna informacja dla naszego zakładu, ponieważ już niedługo będziemy mogli wprowadzić kolejny produkt pochodzący z recyklingu do obrotu handlowego. Dzięki otrzymanemu certyfikatowi możemy uświadomić społeczeństwo, iż dbamy o jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów – zaznacza Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO-WCR.

SGS to światowy lider w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Firma jest uznawana za światowy wzorzec w dziedzinie jakości i rzetelności.

 


Samowystarczalni energetycznie dzięki fotowoltaice i kogeneracji

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu nie od dziś jest liderem w stosowaniu odważnych i innowacyjnych technologii. Jedną z nich jest inwestowanie w odnawialne źródła energii, dzięki którym zakład jest samowystarczalny energetycznie.  

Pierwsze decyzje o inwestowaniu w panele fotowoltaiczne zostały podjęte jeszcze przez byłego prezesa spółki – Mariusza Małynicza, a pierwsze z nich zostały założone na sortowni w starej części zakładu. Zauważając korzyści, jakie przynosi ten rodzaj energii, zarząd spółki postanowił kontynuować inwestowanie w fotowoltaikę. Realizacja ekologicznych zadań, takich jak inwestowanie w odnawialne źródła energii stała się możliwa, m.in. dzięki otrzymanym dofinansowaniom. W 2020 roku zakład stał się samowystarczalny energetycznie, a energią odzyskaną z paneli w 2021 rok można by zasilić działanie 1283 lodówek przez cały rok.  Jednak panele to nie jedyne źródło odnawialnej energii w jakie inwestuje zakład.
Drugim bardzo ważnym źródłem  jest biogaz, odzyskiwany z odpadów biodegradowalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki, którą realizują mieszkańcy. W 2021 roku z kogeneracji, ZGO-WCR wyprodukowało tyle energii, że pozwoliłaby ona na zasilenie w energię elektryczną 3885 płyt indukcyjnych.


Nowa ładowarka poprawi wydajność i komfort pracy

Nasz Zakład inwestuje w coraz to bardziej nowoczesny sprzęt. Tym razem zakupiona została nowa ładowarka kołowa LiuGong  856 H . Będzie ona wykorzystana do ładowania i transportu materiału nadającego się na kompost. Nowa ładowarka zapewnia dużą siłę kopania, siłę odspajania oraz stabilny transportu materiałów i ograniczenie ich rozsypywania do minimum. Komfortowe warunki pracy zapewni operatorowi urządzenia przestronna kabina z regulowanym fotelem z pneumatycznym zawieszeniem.


Rozbudowy ZGO-WCR ciąg dalszy...

Po zakończonej rozbudowie placu do przerobu materiałów budowlanych oraz placu do kompostowania odpadów biodegradowalnych przyszedł czas na kolejny etap unowocześniania ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Tym razem rozpoczęto prace związane z zaprojektowaniem i budową dodatkowego zespołu kogeneracyjnego wraz z instalacją doczyszczania i osuszania biogazu. Całość tej inwestycji wyniesie ponad 5 mln złotych.

Prace związane z budową placów – do przerobu odpadów poremontowych oraz kompostowania bioodpadów, to część dużo większej inwestycji, której łączny koszt opiewa na kwotę ponad 100 mln zł. W jej ramach zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach przedsięwzięcia rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.

Warto przypomnieć, że środki, w wysokości ponad 100 mln zł, na rozbudowę zakładu pochodzą z dotacji pozyskanej przez ZGO-WCR z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie blisko 50 mln zł oraz pożyczki w kwocie 22 mln ze środków unijnych. Pozostałe środki zabezpiecza spółka.


Gmina Pobiedziska dołączyła do Porozumienia Międzygminnego

Kolejna gmina – Pobiedziska, widząc korzyści we wspólnym zagospodarowaniu odpadów komunalnych, dołączyła do Porozumienia Międzygminnego, działającego przy ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu.

Przypomnijmy, że w ubiegły piątek do Porozumienia dołączyła gmina Raszków. Kilka dni później do współpracujących samorządów dołączyła Gmina Pobiedziska. Samorządy zauważają, że współpraca pozwoli na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych. Współpraca wpłynie także na zahamowanie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą mieszkańcy gmin.

Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu gwarantującą zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami środowiskowymi, a także formalno – prawnymi. Sama instalacja w Witaszyczkach zyska natomiast dodatkowy strumień odpadów komunalnych, który pozwoli zoptymalizować wydajność i organizację pracy zakładu.

Umowa została podpisana 20 grudnia 2021 roku. Ze strony Gminy Jarocin umowę podpisał burmistrz Adam Pawlicki, ze strony Miasta i Gminy Pobiedziska umowę podpisał burmistrz Irenausz Antkowiak. Podpisaniu towarzyszyli Przewodniczacy Rad Miejskich obu samorządów. Obecnie  w skład Porozumienia Międzygminnego  wchodzą 24 samorządy.

Źródło: www.jarocin.pl