Nabór na stanowisko: elektryk lub elektryk-automatyk

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

Poszukuje osoby do pracy na stanowiska:

Elektryk

Elektryk - automatyk

Wymiar pracy: pełny etat

Opis stanowiska pracy:

Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych i utrzymaniem instalacji elektrycznych w prawidłowym stanie technicznym. Konserwacja, naprawa i modernizacja urządzeń oraz instalacji. Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń pod względem elektromechanicznym. Diagnozowanie awarii i ich usuwanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie min. zawodowe kierunkowe w specjalności elektroenergetycznej
 • znajomość branży AKPiA
 • zasób wiedzy z dziedziny sterowania i automatyki
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • dokładność, dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę
 • praca zmianowa

Mile widziane:

 • uprawnienie do prowadzenia prac eksploatacyjnych i pełnienia dozoru przy sieciach o napięciu poniżej 1 kV

Zapewniamy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Dokumenty (CV wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie na adres:

 

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 


Nabór na staż: Pracownik zbiórki odpadów

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na staż na stanowisku:
Pracownik zbiórki odpadów  

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe,

- sumienność i zaangażowanie w pracę,

- samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole,

- posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

- mile widziana znajomość pakietu MS Office,

- dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami lub ochrony środowiska.

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

- przyjmowanie odpadów oraz weryfikacja, czy dostarczone odpady są zgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, czystości, składu, zabezpieczenia, itp.;

- identyfikowanie poszczególnych rodzajów odpadów w celu umieszczania odpadów w wyznaczonych pojemnikach;

- sporządzanie formularza przyjęcia odpadów dla każdego mieszkańca oddzielnie;

- prowadzenie rejestru osób dostarczających odpady oraz ewidencji dostarczanych i przekazywanych odpadów,

- udzielanie informacji na temat funkcjonowania punktu zbiórki odpadów;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku,

- możliwość zdobycia nowego doświadczenia w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

- po zakończeniu stażu umowa o pracę.

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie do dnia 04-05-2020 r. do godz. 15.00

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

“Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

Ogłoszenie nr 631580-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.


Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w postaci zbelowanej i luzem oraz o kodzie 19 12 04 w postaci zbelowanej i luzem

Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w postaci zbelowanej i luzem oraz o kodzie 19 12 04 w postaci zbelowanej i luzem

Numer ogłoszenia: 2019/S 224-549751

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 7 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 8 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 5 18.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 6 18.02.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1 17.02.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 2 17.02.2020
Informacja z otwarcia ofert 23.12.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 11.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom III szczegółowy opis zamówienia 06.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom II wzór umowy 06.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom I 06.12.2019
Pytania oraz wyjaśnienia 06.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 06.12.2019
Informacja o zmianach 06.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM I 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM II - Wzór umowy 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 1 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 2 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 3 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 4 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 5 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 6 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 7 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 8 20.11.2019

Zakup energii elektrycznej

“Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie nr 602142-N-2019 z dnia 2019-09-25 r.

ZGO/ZP/16/2019


Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej oraz luzem

“Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania

odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej oraz luzem

Ogłoszenie nr 2019/S 026-058125 z dnia 2019-02-06 r.


Zadanie 7: Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – dostawa pojemników

“Zadanie 7 Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – dostawa pojemników”
Numer referencyjny: ZGO/ZP/3/2019

Polska-Jarocin: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2019/S 017-035436
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.01.2019 r.
Dostawy